Arhiva članaka s odabranim Tagom: WeBSEFF II

WeBSEFF II

WeBSEFF II (Western Balkan Sustainable Energy Financing Facility) kreditna je linija namijenjena financiranju projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Dostupna je korisnicima iz privatnog i javnog sektora kao što su gradovi i općine, javna ili privatna poduzeća koja pružaju javne usluge, ESCO firme. Liniju je osigurala Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) s ciljem podrške poboljšanog korištenja i štednje energije, uz mogućnost financiranja do 80% vrijednosti investicije.

naslovna EIB_prezOva kreditna linija donosi brojne pogodnosti. Pored povoljnijeg dugoročnog financiranja, osigurava besplatnu konzultantsku pomoć u identifikaciji, razvoju te procjeni prihvatljivosti projekta. Također, linija osigurava bespovratna sredstva EU za zatvaranje glavnice u iznosu od 5 do 15%, koju ostvaruje svaki uspješno realiziran projekt. Svrha je linije smanjiti troškove i učiniti poduzeće konkurentnijim. Nadalje, svrha je osigurati mogućnost zamjene stare opreme i modernizirati proizvodnju, povećati produktivnost i proširiti opseg proizvodnje, poboljšati standarde kvalitete te ispuniti zahtjeve izvoznih tržišta, uz brzu otplatu investicije kroz uštede.

Privatni sektor

Kredit mogu zatražiti poduzeća u većinskom privatnom vlasništvu, registrirana u Hrvatskoj, i to za investiranje u projekte koji doprinose poboljšanju energetskoj učinkovitosti bilo u segmentu samih poslovnih aktivnosti klijenta ili njegovih poslovnih zgrada na području Hrvatske. Iznos kredita ovisi o bonitetu korisnika i investiciji, a maksimalni iznos može doseći 2 milijuna eura. Kako bi se ostvarilo pravo na bespovratna sredstva, po završetku investicije investitor mora dokazati smanjenje potrošnje energije ili CO2 za najmanje 20% u proizvodnji, odnosno 30% i više za investicije na području zgradarstva. Uspješna investicija dobiva bespovratna sredstva u iznosu od 5% do 10% glavnice kredita. Sredstva se koriste za jednokratno zatvaranje glavnice, a precizan postotak i iznos za pojedini projekt određuje konzultant. Treba napomenuti da se investicija koja se financira iz ove kreditne linije ne može koristiti poticajima iz više EU izvora.

Javni sektor

Kredit je namijenjen javnim i/ili privatnim poduzećima koja se bave komunalnim uslugama. Također je namijenjen ESCO poduzećima, koja u suradnji s jednom ili više općina ulažu u provedbu energetski učinkovitih investicija. Prihvatljiva su ulaganja investicije koje doprinose poboljšanju energetske učinkovitosti u segmentu obnove infrastrukture javnog sektora. Prihvatljiva su i ulaganja koja  doprinose unapređenju energetske izvedbe stambenih zgrada, bilo u vlasništvu građana ili javnog sektora, te investicije u obnovljive izvore energije.

Iznos kredita ovisi o bonitetu korisnika kredita i investiciji, a maksimalni je iznos kredita 2,5 milijuna eura. Kako bi se ostvarilo pravo na bespovratna sredstva, po završetku investicije potrebno je dokazati smanjenje potrošnje energije ili CO2 za najmanje 30% za općinske/stambene zgrade, odnosno 20% i više za investicije u ostalu opremu/infrastrukturu. Uspješna investicija dobiva bespovratna sredstva u iznosu 10%-15% glavnice kredita. Sredstva se koriste za jednokratno zatvaranje glavnice, a točan postotak i iznos za pojedini projekt određuje konzultant. Investicija koja se financira iz ove kreditne linije ne može se koristiti poticajima iz drugih EU izvora.

Besplatna konzultantska pomoć

Ugovorni konzultanti EBRD-a E3 International na raspolaganju su za provjeru prihvatljivosti investicija i identifikaciju prihvatljivih troškova, kao i energetske preglede i završne provjere. Ugovorni konzultanti osiguravaju provedbu projekta na način koji će omogućiti dobivanje bespovratnih sredstava. Pomoć konzultanta besplatna je odn. financirana od strane EBRD-a.

Za sve dodatne informacije o financiranju putem WeBSEFF II kreditne linije slobodno se obratite svom financijskom zastupniku.