Arhiva članaka s odabranim Tagom: stambeni krediti

Niže kamatne stope stambenih i adaptacijskih kredita

Erste banka snizila je kamatne stope stambenih i adaptacijskih kredita u kunama i eurima. Niže kamatne stope odnose se na novo ugovorene kredite i u primjeni su od 25. travnja 2016.  Krediti se odobravaju uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu, a njihova visina ovisi o valuti kredita te je li korisnik kredita ujedno i klijent banke.  Kod stambenih kredita u kunama, fiksna kamatna stopa iznosi 5,15%*, a promjenjiva 6M NRS2 za HRK + 3,90 p.b.*. Kamatna stopa kod stambenih kredita vezanih valutnom klauzulom uz euro, visina fiksne kamatne stope je 4,95%*, dok je visina promjenjive kamatne stope 12M EURIBOR + 4,60 p.b.*.

Isto tako povoljnije su i kamatne stope EKO stambenih kredita, koje su u odnosu na navedene, niže za 0,1 p.b., dok su kamatne stopa adaptacijskih kredita također povoljnije nego do sada, pri čemu su u odnosu na stambene kredite više za 1,0 p.b.

Također su snižene i kamatne stope APN POS programa, POS+ programa te Akcije Graditelji & Nekretnine banke na način da su kamatne stope u svim programima, uključujući i kredite za financiranje obveznog vlastitog učešća, snižene za 0,3 p.b. od gore navedenih stopa.

Zatražite stambeni kredit online!

Iako je odluka o podizanju stambenog kredita jedna od najodgovornijih životnih odluka, put do njezine realizacije je u Erste banci udoban, brz i povoljan. Udoban – jer stambeni kredit možete zatražiti iz udobnosti svojeg doma putem online zahtjeva za stambene kredite. Brz – jer vam za ispunjavanje zahtjeva treba svega nekoliko minuta. Povoljan – jer ne plaćate naknadu za obradu kredita i trošak procjene nekretnine.

erste_fb_1200x628_20160304_4d

Po ispunjavanju online zahtjeva, na svoj ćete e-mail dobiti potvrdu da je zahtjev u Banci zaprimljen, a ubrzo po primitku vašeg zahtjeva nazvat će vas i djelatnik banke koji vas obavještava o mogućem terminu sastanka i dokumentaciji koju trebate donijeti u poslovnicu koju ste odabrali kod popunjavanja online zahtjeva. Nakon što Banka procjeni vaš zahtjev i donese odluku o odobravanju kredita, u Banci ćete potpisati ugovor o kreditu i ostalu dokumentaciju.

U Erste banci možete zatražiti kunski ili eurski stambeni ili stambeni eko krediti, kao i kredite za adaptaciju nekretnine.

Ako su vam privlačniji stambeni krediti u kunama, možete zatražiti kredit sa ili bez hipoteke. Krediti bez hipoteke odobravaju se do maksimalnog iznosa od 225.000 kuna, na rok otplate do 10 godina te uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu. Ovisno jeste li klijent Banke, fiksna kamatna stopa iznosi 5,40%, dok promjenjiva kamatna stopa iznosi 6M NRS2 za HRK + 4,20 postotna boda (p.b).

Kunski krediti uz hipoteku odobravaju se do 2.000.000 kuna uz rok povrata do 20 godina te uz mogućnost ugovaranja počeka do 12 mjeseci, ako je kredit namijenjen izgradnji. Za ovu vrstu kredita potrebno je osigurati dio vlastitih financijskih sredstava za učešće u kupoprodajnoj cijeni ili za garantni polog, i to u minimalno 10% iznosa kupoprodajne cijene, pri čemu se ono može financirati stambenim kreditom bez hipoteke. Za kredite s rokom otplate do 10 godina, može se ugovoriti fiksna kamatna stopa u visini od 5,40%, a ovisno imate li status klijenta Banke. Promjenjiva kamatna stopa ugovara se za kredite s duljim rokom plaćanja te iznosi, ovisno jeste li klijent Banke, 6M NRS za HRK + 4,20 p.b.

Pored kunskih, tu su i stambeni krediti u eurima, koji se odobravaju sa ili bez hipoteke, pri čemu se ovi krediti odobravaju bez naplate naknade. Krediti bez hipoteke odobravaju se na rok otplate do 10 godina, do maksimalno 30.000 eura, uz mogućnost odabira fiksne ili promjenjive kamatne stope. Ako ste klijent Banke, tada fiksna kamatna stopa iznosi 5,35%, dok promjenjiva iznosi 12M EUROBOR +5,60 p.b. = 5,183%.

Želite li stambeni kredit većeg iznosa, možete zatražiti kredit uz hipoteku s rokom otplate do 30 godina, te uz mogućnost počeka do 12 mjeseci. Ovi krediti odobravaju se do maksimalnog iznosa od 500.000 eura, uz mogućnost odabira između fiksne i promjenjive kamatne stope. Za klijente Banke fiksna kamatna stopa iznosa 5,35%, dok promjenjiva iznosi 12M EURIBOR + 5,20 p.b., što u ovom trenutku iznosi5,183. Posebna je pogodnost i mogućnost ugovaranja prijevremene otplate kredita dodatnim uplatama, bez naknade za prijevremeni povrat. Ugovaranjem ove pogodnosti i uplatama barem dva anuiteta, glavnica se automatski smanjuje, bez potrebe za dolaskom u banku.

Klijentima koji zatraže kredit uz hipoteku, Erste banka omogućuje ugovaranje prijevremene otplate (djelomično ili u cijelosti) dodatnim uplatama, bez naplate naknade za prijevremeni povrat. Nakon ugovaranja ove pogodnosti, uplatom od barem dva anuiteta, glavnica se automatski smanjuje, bez potrebe za dolaskom u banku.

Cjelokupnu ponudu stambenih kredita Erste banke možete pronaći ovdje, dok svoj željeni stan možete potražiti u aktualnoj ponudi Erste nekretnina. (link na Aktualno – Erste nekretnine)

12M EURIBOR – Visina se utvrđuje sukladno ugovoru o kreditu jednom godišnje, i to na način da se uzima visina objavljena na stranici REUTERS-a dva radna dana prije početka svakog kamatnog razdoblja.

Povećan interes za stambenim kreditima Erste banke

Erste banka nudi stambene kredite u kunama te uz valutnu klauzulu u eurima, kao i stambeni EKO te adaptacijske kredite. Tijekom prošle godine zabilježen je porast zanimanja građana za ovu vrstu kredita, pa je banka izdala gotovo 25% više kredita nego godinu ranije. Tako je banka tijekom 2015. građanima izdala preko 1.000 stambenih kredita ukupne vrijednosti 325 milijuna kuna, pri čemu je najveći dio plasiran u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Bjelovaru i Zadru.

stambeni

U ponudi su stambeni krediti vezani valutnom klauzulom uz euro s rokom otplate do 30 godina s kamatnom stopom od 5,06%, kao i stambeni krediti u kunama s rokom otplate do 20 godina s kamatnom stopom od 5,09%. Trenutačno se po najpovoljnijoj kamatnoj stopi nude stambeni EKO krediti u eurima, uz promjenjivu kamatnu stopu visine 4,76%. Ovi krediti se odobravaju do maksimalno 500.000 eura, uz rok otplate do 30 godina.

Stambeni EKO krediti mogu se koristiti za kupnju stambenog prostora s visokom energetskom efikasnošću (A+, A, B i C), izgradnju i dogradnju te rekonstrukciju visokoenergetskih kuća, kupnju i ugradnju opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, zahvate na nekretnini koji utječu na smanjenje potrošnje energije, izvedbu toplinske izolacije stambenih objekata, refinanciranje troškova potrebnih dozvola, rješenja, suglasnosti i dokumentacije sukladno propisima koji uređuju područje energetike.

Podsjećamo…

Erste banka od 1.2.2016. smanjuje kamatne stope na postojeće stambene i adaptacijske kredite s valutnom klauzulom u eurima, kao i kunske stambene i adaptacijske kredite. Riječ je o korekciji koja proizlazi iz smanjenja fiksnog dijela kamatne stope, odnosno nije rezultat redovitog usklađivanja temeljem promjene vrijednosti njezinog promjenjivog dijela (EURIBOR, NRS) na kraju referentnog obračunskog razdoblja. Za postojeće stambene kredite uz valutnu klauzulu u eurima smanjenje će u prosjeku iznositi 0,9 postotnih bodova te će se nove kamatne stope kretati u rasponu od 5,05% do 6,05%. Kod adaptacijskih kredita uz valutnu klauzulu u eurima smanjenje će prosječno iznositi 0,3 postotna boda (p.b.), s novim kamatnim stopama u rasponu od 5,95% do 6,70%. Smanjenje kamatnih stopa kod postojećih kunskih stambenih i adaptacijskih kredita, koji zauzimaju mali dio ukupnog kreditnog portfelja građana, iznosit će prosječno 1,05 p.b.

Također, nakon usklađenja promjenjivih kamatnih stopa s novim vrijednostima referentnih stopa, od  1. siječnja 2016. u Erste banci vrijede nešto povoljnije kamate na postojeće kredite. Riječ je o trećem usklađenju te smanjenju kamatnih stopa u posljednjih godinu dana. Tako je u odnosu na kraj 2014. kamatna stopa na kredite s valutnom klauzulom u eurima s promjenjivom kamatnom stopom, zaključene prije 9.1.2013. manja za ukupno 0,22 p.b., a na kredite u kunama za 0,30 p.b.

Erste banka smanjila kamatnu stopu na nove stambene kredite te uvela modele s fiksnom kamatnom stopom

stambeni_ErsteSvijetErste banka uvela je povoljnije uvjete stambenog kreditiranja. Smanjila je kamatnu stopu za nove stambene kredite za 0,2 p.b., a kod  EKO stambenih kredita namijenjenih kupnji ili prilagodbi nekretnina višim energetskim standardima kamatna stopa smanjena je za 0,3 p.b. Dodatno, u ponudu su uvedeni i stambeni i stambeni EKO krediti s fiksnom kamatnom stopom za rokove otplate do 10 godina, dok se kod adaptacijskih kredita uz fiksnu kamatnu stopu rok otplate produžio sa 7 na 10 godina.

Novost je da, u slučaju da klijent nema vlastita sredstva za financiranje obveznog učešća u kupoprodajnoj cijeni, mogu mu se odobriti dva stambena kredita, jedan osiguran hipotekom i drugi bez hipoteke, kojim bi se financiralo obvezno učešće u kupoprodajnoj cijeni. Stambeni kredit bez hipoteke može se odobriti do maksimalno 30.000,00 EUR, a za iznos koji prelazi obvezno učešće nije potrebno dodatno dokumentirati namjenu kredita.

Više detalja i uvjete odobravanja novih stambenih i EKO stambenih kredita možete pronaći na www.erstebank.hr.