Arhiva članaka s odabranim Tagom: stambeni kredit

Niže kamatne stope postojećih stambenih i adaptacijskih kredita

Erste banka od 1. veljače 2016. snižava kamatne stope na postojeće kunske i eurske stambene i adaptacijske kredite. Smanjenje kamatne stope odnosi se na njezin fiksni dio te nije rezultat redovnog usklađivanja temeljem promjene vrijednosti njezina promjenjivog dijela, primjerice EURIBOR-a ili NRS-a, na kraju referentnog obračunskog razdoblja.

318X114_bankaTako će se korisnicima stambenih kredita uz valutnu klauzulu u eurima kamata prosječno smanjiti 0,9 postotnih bodova (p.b.) pa će im se nove kamate kretati u rasponu od 5,05% do 6,05%. Kod adaptacijskih kredita uz valutnu klauzulu u euru smanjenje će prosječno iznositi 0,3 p.b., s novim kamatnim stopama od 5,95% do 6,70%. Postojećim korisnicima stambenih i adaptacijskih kredita u kunama kamata će se prosječno smanjiti za 1,05 p.b. pa će im se nove kamatne stope kretati od 5,19% do 6,29%. Točan izračun smanjenja kamatnih stopa može se u individualnim slučajevima razlikovati i ovisit će o specifičnim elementima svakog pojedinog kredita, odnosno njegovoj vrsti te procjeni kreditnog rizika korisnika kredita i statusu klijenta.

Erste banka smanjenje kamatnih stopa automatski će provesti i primijeniti od 1. veljače 2016., odnosno na anuitete/rate/obroke/ koji dospijevaju od 1. Ožujka 2015. Samu primjenu niže kamatne stope klijenti mogu realizirati i ranije, uz sklapanje ugovor o kreditu, pri čemu će se nova kamatna stopa primjenjivati od prvog dana u mjesecu potpisivanja aneksa.

Budući da se smanjenje kamatnih stopa odnosi na postojeće stambene i adaptacijske kredite s valutnom klauzulom u euru, njime će također biti obuhvaćeni i konvertirani CHF krediti, nakon potpisivanja aneksa ugovora.

Fiksne kamatne stope za stambene i adaptacijske kredite

Od sada klijenti Erste banke za stambene i adaptacijske kredite vezane valutnom klauzulom uz euro mogu odabrati fiksnu kamatnu stopu. Ponuda se odnosi na nove kredite s rokom povrata do 20 godina te na postojeće kredite s preostalim rokom otplate do 20 godina, zbog čega postojeći korisnici ovih kredita mogu promijeniti vrstu kamatne stope iz promjenjive, vezane uz EURIBOR, u fiksnu kamatnu stopu.

stambeni_ErsteSvijetKlijenti koji žele promijeniti kamatnu stopu u fiksnu mogu to učiniti podnošenjem zahtjeva u poslovnicama banke, a pritom ne moraju priložiti nikakvu dodatnu dokumentaciju. Banka ne naplaćuje naknadu za promjenu uvjeta po kreditu, ali, budući da se sklapa aneks ugovora o kreditu, klijenti moraju podmiriti javnobilježničke troškove ovjere, odnosno solemnizacije.

Fiksna kamatna stopa kretat će se u rasponu od 5,95% do 6,55% za stambene kredite, odnosno od 6,85% do 7,45% za adaptacijske kredite. Budući da fiksna kamatna stopa obuhvaća cjelokupni rizik njezine promjene u razdoblju otplate kredita, ona je samim time viša u odnosu na trenutačnu prosječnu promjenjivu kamatnu stopu. Klijentima koji se odluče realizirati navedenu opciju fiksna kamatna stopa u prosjeku će biti veća za 0,45 postotnih bodova u odnosu na postojeću koju imaju u korištenju, a točan izračun može se razlikovati u individualnim slučajevima i ovisit će o specifičnim elementima svakog pojedinog kredita.

Potrebno je znati…

Odabirom fiksne kamatne stope klijenti će imati mogućnost zaštititi se od rizika mogućeg rasta EURIBOR-a u budućnosti, odnosno osigurati se od mogućeg utjecaja takvih kretanja na visinu kamatne stope. S druge strane, klijenti koji nastave koristiti promjenjivu kamatnu stopu tijekom otplate kredita, i dalje će snositi dio rizika njezinog mogućeg rasta u budućem razdoblju, ali će istovremeno ona u ovom trenutku biti niža u odnosu na fiksnu.

Banka ne utječe na visinu EURIBOR-a niti može predvidjeti njegova buduća kretanja. U ovom trenutku on se nalazi na niskim razinama, a s obzirom na brojne faktore koji utječu na njegovo kretanje, u budućnosti je moguć i daljnji pad, kao i rast vrijednosti EURIBOR-a. Sukladno tome, mijenjat će se i promjenjive kamatne stope vezane uz EURIBOR. Iz tog je razloga važno napomenuti da je eventualna promjena kamatne stope iz promjenjive u fiksnu individualna odluka svakog pojedinog korisnika kredita koji je donosi temeljem vlastite procjene dugoročne isplativosti takvog koraka.

Razmišljate li o kupnji stana ili postojećem želite vratiti stari sjaj?

Razmišljate li o kupnji stana ili želite postojećem vratiti stari sjaj? Od sada u Erste banci možete zatražiti stambeni i adaptacijski kredit u kunama. Pored kupnje ili preuređenja postojećeg stana, kredit možete, primjerice, iskoristiti i za refinanciranje stambenog kredita u drugoj banci.

zdravstvo2Ako želite tijekom godina uštedjeti na grijanju te svoj dom pretvoriti u pravu EKO zonu, tu su i kunski EKO stambeni krediti. Njima možete kupiti stan s oznakom visoke energetske učinkovitosti, kao i iskoristiti ih za izgradnju, odnosno rekonstrukciju, visokoenergetskih kuća. Pored toga, njima možete u svoj dom ugraditi opremu za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i obaviti zahvate koji doprinose smanjenju potrošnje energije, primjerice, objekt toplinski izolirati. Kredit možete iskoristiti za refinanciranje troškova potrebne dokumentacije, kao što su dozvole, rješenja, suglasnosti itd., potrebne sukladno energetskih propisima.

Stambeni krediti u kunama odobravaju se do 500.000 kuna, dok je maksimalan iznos adaptacijskih kredita 370.000 kuna, uz rok povrata do 15 godina. Kredite s rokom povrata do 10 godina banka odobrava bez hipoteke, dok je za kredite s rokom povrata do 15 godina potrebna hipoteka.

Kamatna stopa za stambene kredite u kunama ovisi o ocjeni kreditne sposobnosti klijenta, a imajući u vidu vrijednost 6m NRS2 za HRK. Tako se za korisnike kredita sa statusom klijenta kreće od 5,37% do 5,97%. Kamatna stopa još je povoljnija za stambene EKO kredite u kunama te se kreće već od 5,07% (6m NRS2 za HRK + 3,80).