Arhiva članaka s odabranim Tagom: SMS na upit

SMS na upit

Stanje računa na upit usluga je kojom možete u svakom trenutku provjeriti stanje i raspoloživi iznos na računu. Pošaljite poruku na broj 64401 i kao odgovor dobit ćete poruku sa stanjem i raspoloživim iznosom na računu. U poruku upišite:

“T” – za tekući račun

“Z” – za žiro račun

“S” – za kunski štedni račun

“D” – za devizni račun

“?” – za legendu