Arhiva članaka s odabranim Tagom: SEPA

JESTE LI ZNALI?

ŠTO JE SEPA?

SEPA

SEPA (engl. Single Euro Payments Area) predstavlja jedinstveno područje plaćanja u eurima unutar zemalja članica i EEA. Riječ je o inicijativi Europske unije za stvaranje jedinstvenog sustava platnog prometa s ciljem omogućavanja jednakih uvjeta, prava i obveza svim sudionicima platnog prometa (poslovni subjekti, fizičke osobe, banke i FINA) za transakcije zadane u eurima.

Provedba projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja reformu platnog prometa, kojom se ukida dosadašnji način provedbe naloga za plaćanje i izravnih terećenja. Budući da je Hrvatska obvezna usvojiti pravila SEPA-e za sve nacionalne i prekogranične transakcije u eurima, donesena je odluka na razini bankovne zajednice u suradnji s HNB-om da će se sva pravila primijeniti i na sve kunske transakcije kako bi jednoga dana prelazak na euro bio što jednostavniji i brži.

Rokovi za implementaciju SEPA-e:

  • nacionalni nalozi za plaćanje u kunama i eurima, prekogranični nalozi za plaćanje u eurima i kunama: do  1. travnja 2016.
  • izravna terećenja u kunama: do 1. listopada 2016.

Erste banka već je intenzivno počela raditi na pripremama za uvođenje SEPA-e. O svim izmjenama i potrebnim koracima pravovremeno ćemo vas informirati i educirati, a istovremeno vas podržati i pratiti u uvođenju ove europske inicijative. Za više detalje posjetite internetsku stranicu www.sepa.hr

Države i teritoriji obuhvaćeni SEPA-om

Osim što obuhvaća države Europskog gospodarskog prostora, koji čine države članice Europske unije te Norveška, Island i Lihtenštajn, uključuje i Švicarsku, Monaco te San Marino. Također uključuje: Gibraltar, Martinique, Otoke Aland, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Francusku Gijanu, Guadeloupe, Reunion, Sveti Bartolomej i francuski dio Svetog Martina. Sve navedene zemlje pristupile su SEPA shemama i obvezale se izvršavati platne transakcije u skladu sa SEPA-inim pravilima i postupcima.

NAPLATA IZVOZA

Izvoznici, koji svoje akreditivno poslovanje obavljaju putem Erste banke, imaju mogućnost ugovaranja otkupa potraživanja po otvorenom loro akreditivu s odgođenim plaćanjem. Ovime im je omogućena naplata po ostvarenom izvozu, prije po akreditivu ugovorenog dospijeća plaćanja. Klijentima na raspolaganju stoje Forfaiting i L/C Discounting.  

Klijenti korištenjem navedenih proizvoda ostvaruju i dodatne pogodnosti kao što su:

– otkup potraživanja u valuti izvoznog ugovora i ”bez regresa’, čime banka preuzima sve rizike naplate potraživanja (tečajni, kreditni, kamatni, politički i sl.).

– ponuda koja uključuje i mogućnost odgode plaćanja, uz istodobnu naplatu po ostvarenom izvozu.

– prijevremenu isplatu potraživanja, čime je klijentima omogućeno financiranje obrtnog kapitala, bez dodatnog zaduženja, odnosno korištenja postojećih limita kod banke.

Za više informacija o navedenim proizvodima slobodno se možete obratiti Službi transakcijskog bankarstva.

Mali rječnik pojmova

SEPA – (eng. Single euro payments area) jedinstveno područje plaćanja u eurima na području Europskog gospodarskog prostora te država koje su pristupile SEPA-i

Europski gospodarski prostor (EEA – European Economic Area) – jedinstveno tržište članica Europske unije, koje uključuje i Norvešku, Island i Lihtenštajn

IBAN – međunarodni broj transakcijskog računa

Kutak za male poduzetnike

ZNATE LI ŠTO JE SEPA?

SEPA

Kako bi svim sudionicima platnog prometa koji posluju u eurima osigurala jednake uvjete, Europska unija pokrenula je projekt SEPA s idejom uspostave jedinstvenog sustava platnog prometa zemalja članica Europskog gospodarskog prostora. Ulaskom u EU i Hrvatska je postala obvezna usvojiti pravila SEPA-e, a u provedbi aktivno sudjeluje i Erste banka.

Projekt je pokrenut kako bi se riješila pravila koja se odnose na elektroničke transakcije među zemljama članicama. Naime, iako je uvođenje eura kao zajedničke valute pojednostavnilo plaćanja gotovinom, ovaj način plaćanja ostao je neriješen. Stoga je Europska bankovna zajednica, preko Europskog platnog vijeća, dala inicijativu za projekt, s ciljem definiranja platne sheme za nadvladavanje tehničkih, pravnih i tržišnih barijera.

Ulaskom u EU započela je i reforma hrvatskog platnog prometa na način da se ukidaju dosadašnji načini provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanje) i izravnih terećenja. A budući da je Hrvatska obvezna usvojiti pravila za sve nacionalne i prekogranične transakcije u eurima, hrvatska bankovna zajednica je, u suradnji s HNB-om, donijela odluku i o promjeni navedenih pravila i na sve kunske transakcije, a s ciljem jednostavnijeg i bržeg prelaska na euro u budućnosti.

Inače, u sklopu provedbe projekta SEPA, Hrvatska je do sada već uvela primjenu IBAN-a, međunarodnog broja transakcijskog računa korisnika platnih usluga, ustrojenog radi bržeg i jednostavnijeg izvršenja prekograničnih i tuzemnih platnih transakcija. Erste banka bila je prva hrvatska banka koja je još u kolovozu 2013. pristupila SEPA Credit Transfer shemi. Posrijedi je sustav koji omogućava brži i jasniji način zadavanja i zaprimanja naloga u prekograničnom platnom prometu denominiranom u eurima.

Prilagodba SEPA-i u Hrvatskoj bi trebala biti završena u listopadu sljedeće godine, nakon čega će fizičke i pravne osobe, banke i Fina na sigurniji i brži način moći plaćati u eurima unutar zemalja članica EU-a i Europskog gospodarskog prostora. Za više detalja posjetite web stranicu Erste banke ili www.sepa.hr

Koje su države i teritoriji obuhvaćeni SEPA-om?

Osim što obuhvaća države Europskog gospodarskog prostora, koji čine države članice Europske unije te Norveška, Island i Lihtenštajn, uključuje i Švicarsku, Monaco te San Marino. Također uključuje: Gibraltar, Martinique, Otoke Aland, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Francusku Gijanu, Guadeloupe, Reunion, Sveti Bartolomej i francuski dio Svetog Martina. Sve navedene zemlje pristupile su SEPA shemama i obvezale se izvršavati platne transakcije u skladu sa SEPA-inim pravilima i postupcima.