Arhiva članaka s odabranim Tagom: rata

Mali rječnik pojmova

ANUITET – određeni jednaki novčani iznos tijekom razdoblja otplate kredita za vrijeme primjene iste visine kamatne stope. Sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa glavnice i kamate mijenja se na način da se s povećanjem broja otplaćenih anuiteta udio glavnice povećava, a udio kamate smanjuje.

RATA – način otplate kredita u kojem je unaprijed definiran fiksni iznos glavnice koji se otplaćuje, dok se dospjeli iznos kamate obračunava kod svakog sljedećeg dospijeća na preostali iznos glavnice – što rezultira nejednakim iznosima otplatnih obroka tijekom cijelog razdoblja otplate. Kamata se obračunava po ugovorenoj metodi obračuna na preostali iznos glavnice klijenta u trenutku dospijeća kamate.

OTPLATNI OBROK – koristi se kod načina otplate kredita ugovorenog uz ostatak vrijednosti, a sastoji se od iznosa anuiteta izračunatog na dio iznosa glavnice za koju je ugovorena anuitetska otplata i ugovorne kamate na preostali dio iznosa glavnice koja predstavlja ostatak vrijednosti. Dio glavnice koja predstavlja ostatak vrijednosti dospijeva i vraća se jednokratno s dospijećem posljednjeg obroka.