Arhiva članaka s odabranim Tagom: promjenjiva kamatna stopa

Mali rječnik pojmova

Kamata – cijena kredita, odnosno depozita (prinos na depozit) koja ovisi o nominalnom iznosu kredita / depozita (glavnici), načinu i roku njegova povrata te visini ugovorene ili propisane kamatne stope, a predstavlja naknadu koju dužnik plaća za pozajmljenu glavnicu na određeno vrijeme. 

Efektivna kamatna stopa – kamatna stopa koja iskazuje ukupne troškove kredita za klijenta, odnosno za depozit iskazuje ukupne prihode klijenta po depozitu. Iskazuje se kao dekurzivna kamatna stopa, na godišnjoj razini primjenom složenog kamatnog računa te se računa u trenutku sklapanja ugovora.

Promjenjiva kamatna stopa – ugovorena mogućnost izmjene kamatne stope tijekom cijelog razdoblja trajanja kreditnog/depozitnog/transakcijskog proizvoda. Ugovaranje promjenjive kamatne stope izlaže klijenta riziku promjene kamatne stopa, što može utjecati na izmjenu novčanih tijekova po određenom kreditu/depozitu (njihovo povećanje ili smanjenje).

 

Aprecijacija

Aprecijacija –  označava porast vrijednosti novca. Obično se izražava kao intervalutarna vrijednost, što znači da se aprecijacija jedne valute istovremeno odražava i kao deprecijacija druge valute.

Promjenjiva kamatna stopa* – zbroj promjenjivog dijela kamatne stope (parametar) i fiksnog dijela kamatne stope, koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

 * sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju

Izmjena Metodologije utvrđivanja promjene kamatnih stopa za građane

kamateU cilju usklađenja sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o kreditnim institucijama Erste banka je donijela Izmjenu Metodologije utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode banke na koje se obračunava ugovorna kamata, a koja će stupiti na snagu 30. prosinca 2013.

Naime, ovime se mijenja Metodologija utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode banke na koje se obračunava ugovorna kamata koja je stupila na snagu 21.11. 2013. (dalje: Metodologija). Stupanjem na snagu Izmjene Metodologije, primjena Metodologije proširuje se na stambene kredite uz valutnu klauzulu u CHF sklopljene do 9. siječnja 2013., a za koje u samim ugovorima nisu izričito navedeni parametri njihove promjene i njihove uzročno-posljedične veze.

Slijedom navedenog, Metodologijom se utvrđuje struktura zatečenih promjenjivih kamatnih stopa definiranjem:

  • parametra promjenjivosti promjenjive kamatne stope,
  • iznosa fiksnog dijela kamatne stope,
  • razdoblja promjena kamatnih stopa.

Usklađivanje kamatnih stopa

Redovito usklađivanje kamatnih stopa obavljat će se šestomjesečno počevši od 1. 7. 2014. te nadalje svakog 1. 1. i 1. 7., uz napomenu da će se za vrijeme trajanja aprecijacije tečaja više od 20% primjenjivati zakonsko ograničenje visine kamatne stope sukladno čl.11.a, st.5. Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Slijedom toga, od 1. siječnja 2014. pa do isteka razdoblja aprecijacije, po stambenim kreditima ugovorenim uz valutnu klauzulu u CHF obračunavat će se kamatna stopa od 3,23%.

Potrebno je istaknuti!

Za korisnike ostalih kredita predmetnom Izmjenom Metodologije ništa se ne mijenja.

Izmjena Metodologije sastavni je dio Općih uvjeta poslovanja Erste&Steiermärkische Bank d.d. s građanima, koji su zajedno s Izmjenom Metodologije i pročišćenim tekstom Metodologije dostupni u svim poslovnicama Banke te na internetskoj stranici Banke.