Arhiva članaka s odabranim Tagom: projekcija novčanog toka

Mala poslovna akademija ŠTO TREBA SADRŽAVATI VAŠ POSLOVNI PLAN? KORAK 5 Financijska analiza – projekcija novčanog toka

Poslovni plan picProjekcija prihoda i rashoda vezuje se uz računovodstveni prikaz uspjeha poslovanja društva, dok se projekcijom novčanog toka želi prikazati sposobnost društva da uredno podmiruje svoje obveze. Kako bi se u projekciji novčanog toka utvrdilo generira li neko društvo višak/manjak novčanih sredstava, najbolje je krenuti od EBITDA rezultata (bruto dobit prije kamata, poreza i amortizacije). On je stvarni i održivi rezultat novca iz osnovne djelatnosti te pruža mogućnost usporedbe s konkurentima, neovisno o lokaciji poslovanja i strukturi financiranja.

Kako bi se izračunao otplatni potencijal poslovanja, potrebno je EBITDA rezultat korigirati za rashode kao što su kamata na kredite i izdaci za porez, čiji će iznos ovisiti o novim investicijama. Ujedno je potrebno korigirati ga i za novčane izdatke kao što su ulaganja u materijalnu imovinu te izdatke za otplatu glavnice kredita i isplatu dividendi, koji nisu rashodi u računu dobiti i gubitka. Isto tako, potrebno je razmotriti efekte promjene obrtnih sredstava na novčani tok, ovisno o kretanju budućeg poslovanja.

Projekcija novčanog toka sadrži i kategorije kapitala – eventualnu dokapitalizaciju ili smanjenje kapitala, kao i isplatu zadržane dobiti, što utječe na solventnost nekog društva.
Projekcije se obično rade za srednjoročno razdoblje, a s vremenom se analiziraju stvarni rezultati. Ako se poslovni plan radi za potrebe Banke, projekcije se trebaju odnositi minimalno na rok traženog kredita Banke.

Podaci koje unosite u projekciju trebaju se odnositi na stvarne pretpostavke, koje obavezno trebate definirati i opisati, kako bi vaš financijski zastupnik znao što stoji iza brojki napisanih u tablicama projekcija.

Za sve savjete oko popunjavanja poslovnog plana u dijelu Projekcija računa dobiti i gubitka i slobodnog novčanog toka obratite se svojim zastupnicima.

U sljedećem broju Erste korporativnog svijeta doznajte sve o isplativosti ulaganja.