Arhiva članaka s odabranim Tagom: premija na kamatu

Mali rječnik pojmova

Oročena štednja –  štednja na određeni ugovoreni rok, npr. dvije godine, tijekom kojeg štediša ne raspolaže novčanim sredstvima. Ugovara se uz odgovarajuću kamatu.

Premija na kamatu – dodatno obračunati postotak na ugovorenu kamatu na štednju,  predstavlja nagradu za postignuti rok oročenja. Doprinosi dodatnoj profitabilnosti štednje.

Investicijski fond – institucionalni investitor registriran za prikupljanje novčanih sredstava, obično individualnih investitora, koje plasira u dugoročne ili kratkoročne investicije.

 

Oročena štednja

Oročena štednja – štednja na određeni ugovoreni rok, npr. 3 godine, tijekom kojeg štediša ne raspolaže novčanim sredstvima. Ugovara se uz odgovarajuću kamatu.

A-vista štednja – štednja novčanih sredstava bez određenog roka, uz kamatu koja je niža nego kod oročene štednje.

Premija na kamatu – dodatno obračunati postotak na ugovorenu kamatu na štednju te predstavlja nagradu za postignuti rok oročenja. Doprinosi dodatnoj profitabilnosti štednje.