Arhiva članaka s odabranim Tagom: opći uvjeti poslovanja

Izmjena Metodologije utvrđivanja promjene kamatnih stopa za građane

kamateU cilju usklađenja sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o kreditnim institucijama Erste banka je donijela Izmjenu Metodologije utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode banke na koje se obračunava ugovorna kamata, a koja će stupiti na snagu 30. prosinca 2013.

Naime, ovime se mijenja Metodologija utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode banke na koje se obračunava ugovorna kamata koja je stupila na snagu 21.11. 2013. (dalje: Metodologija). Stupanjem na snagu Izmjene Metodologije, primjena Metodologije proširuje se na stambene kredite uz valutnu klauzulu u CHF sklopljene do 9. siječnja 2013., a za koje u samim ugovorima nisu izričito navedeni parametri njihove promjene i njihove uzročno-posljedične veze.

Slijedom navedenog, Metodologijom se utvrđuje struktura zatečenih promjenjivih kamatnih stopa definiranjem:

  • parametra promjenjivosti promjenjive kamatne stope,
  • iznosa fiksnog dijela kamatne stope,
  • razdoblja promjena kamatnih stopa.

Usklađivanje kamatnih stopa

Redovito usklađivanje kamatnih stopa obavljat će se šestomjesečno počevši od 1. 7. 2014. te nadalje svakog 1. 1. i 1. 7., uz napomenu da će se za vrijeme trajanja aprecijacije tečaja više od 20% primjenjivati zakonsko ograničenje visine kamatne stope sukladno čl.11.a, st.5. Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Slijedom toga, od 1. siječnja 2014. pa do isteka razdoblja aprecijacije, po stambenim kreditima ugovorenim uz valutnu klauzulu u CHF obračunavat će se kamatna stopa od 3,23%.

Potrebno je istaknuti!

Za korisnike ostalih kredita predmetnom Izmjenom Metodologije ništa se ne mijenja.

Izmjena Metodologije sastavni je dio Općih uvjeta poslovanja Erste&Steiermärkische Bank d.d. s građanima, koji su zajedno s Izmjenom Metodologije i pročišćenim tekstom Metodologije dostupni u svim poslovnicama Banke te na internetskoj stranici Banke.