Arhiva članaka s odabranim Tagom: obeštećenje

Mali rječnik pojmova

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) – samostalna specijalizirana institucija čija je  funkcija osiguranja depozita u kreditnim institucijama registriranim u Republici Hrvatskoj.

Osiguranje depozita – sustav koji omogućuje građanima, malim poduzetnicima i neprofitnim organizacijama  da u slučaju propasti kreditne institucije brzo i jednostavno dođu do iznosa sredstava koje su imali u toj kreditnoj instituciji, kako ne bi morali prolaziti kroz dugotrajni stečajni postupak.

Obeštećenje – iznos koji Agencija isplaćuje građanima, malim poduzetnicima, trgovačkim društvima, nerezidentima i neprofitnim institucijama nastupom osiguranog slučaja. Utvrđuje se nakon prebijanja ukupnih depozita i ukupnih dospjelih obveza deponenta prema kreditnoj instituciji na dan nastupa osiguranog slučaja.