Arhiva članaka s odabranim Tagom: mikrofinanciranje

Mikrofinanciranje poduzetništva

Projektom mikrofinanciranja Erste banka je tijekom 2013. poduzetnicima početnicima odobrila preko 3,7 milijuna kuna mikrokredita, čime je podržala ukupno 50 poduzetničkih inicijativa. Projektom banka daje financijsku podršku poduzetnicima koji tek započinju svoje poslovanje, odnosno posluju do dvije godine, ali nemaju pristup standardnim modelima bankarskog financiranja. U razdoblju od tri godine ukupno je podržala 84 poduzetnička projekta iznosom većim od 6,1 milijuna kuna. Projekt se dosad provodio u sedam županija: Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj te Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

OD POSLOVNE IDEJE DO SAMOSTALNOG POSLA

goodbee-vizual

Imate li dobru poslovnu ideju i razmišljate o samostalnom poslu, ovdje možete saznati što je sve potrebno za osnivanje vlastitog poduzeća. Osnivate li poduzeće u nekoj od sedam županija u kojoj Erste banka provodi projekt mikrofinanciranja, dobro je znati da upravo pokrećemo drugi ovogodišnji val projekta kojim kreditiramo nove, ali i postojeće poduzetničke projekte.

Mikrofinanciranje Erste banke

Ovim projektom banka potiče samozapošljavanje poduzetnika, a onima koji posluju do dvije godine osigurava dodatnu financijsku potporu. Riječ je o poduzetnicima koji se ne uklapaju u standardne modele bankarskog kreditiranja. Upravo kreće drugi ovogodišnji val, za koji je banka namijenila 5,4 milijuna kuna. Važan dio projekta je besplatna edukacija, tijekom koje poduzetnici stječu znanja potrebna za daljnje vođenje poslovanja. Uz to, banka poduzetnicima pruža i potporu kroz mentorstvo u trajanju dvije godine. Projekt se provodi u Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj i Gradu Ogulinu, Ličko-senjskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te Gradu Križevcima.

Do sada su podržani najraznovrsniji poslovni poduhvati, od osnivanja knjigovodstvenog servisa preko uzgoja jagoda i rajčica do šivanja zavjesa i ribarstva. Pritom se poduzetnicima početnicima odobravaju krediti u protuvrijednosti do 10.000 eura, dok se postojećim poduzetnicima, koji posluju do dvije godine, odobravaju krediti do 15.000 eura. Rok povrata je do 5 godina, uz mogućnost ugovaranja počeka otplate do 12 mjeseci. Kamatna stopa iznosi (3M) EURIBOR + 5 p.b. Instrumenti osiguranja kredita su povoljniji od redovnih poduzetničkih kredita, a obuhvaćaju različite instrumente, od mjenica, zadužnica, jamstva i depozita do polica životnog osiguranja.

Poduzetnici svoje projekte mogu prijaviti u Poduzetničkim centrima Erste banke zaključno do 31. listopada 2013.

Koraci osnivanja poduzeća

1.     Naziv društva

Prvi je korak prilikom osnivanja društva odabir njegova naziva. S obzirom na mogućnost da tvrtka istog naziva već postoji, potrebno ih je pripremiti nekoliko. Važno je znati da svi podaci o društvu moraju biti istiniti te da se društvo nazivom mora razlikovati od neke druge tvrtke. Naziv se može i rezervirati na portalu www.sudreg.pravosudje.hr. Potrebno je naglasiti da će sud odbiti upis tvrtke koja nije u skladu s odredbama zakona, kao i to da se tvrtka koja ima isti naziv ili se jasno ne razlikuje od ranije upisane tvrtke ne može upisati u sudski registar. Pored toga, u sudski registar upisat će se ona tvrtka koja je ranije prijavljena od druge istog naziva.

2.     Javni bilježnik

Obrazac Prijave u sudski registar i neke priloge ovjerava javni bilježnik, za što je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ujedno je potrebna prisutnost svih osnivača poduzeća i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.

3.     Upis u sudski registar

Upis se vrši predajom ovjerene Prijave za upis u sudski registar u najbližem uredu HITRO.HR-a, nakon čega je potrebno uplatiti sudske pristojbe i osnivački polog npr. u obližnjoj poslovnici Erste banke. HITRO.HR predmet će elektronički proslijediti nadležnom Trgovačkom sudu, koji će, ukoliko je dokumentacija ispravna, u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR Rješenje o osnivanju i potvrdu o OIB-u poduzeća. U uredu HITRO.HR-a ispunjava se i RPS obrazac koji je potreban za dobivanje obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku. Po upisu u sudski i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu Poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

4.     Otvaranje računa

Kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa na račun društva, potrebno je otvoriti račun u banci. U Erste banci on se može otvoriti u bilo kojoj poslovnici ili, primjerice, u nekom od Poduzetničkih centara. Također, na internetskoj stranici Erste banke za vas smo pripremili obrasce koje možete popuniti prije dolaska u poslovnicu. Isto tako, potrebno je i izraditi pečat društva. Sve zaposlenike društva potrebno je prijaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, kao i Hrvatskom zdravstvenom osiguranju.

Certifikati daju komparativnu prednost poduzeću pred konkurencijom

Milicevic2Jeste li znali da su certifikati dobiveni od ovlaštenih certifikacijskih kuća često uvjet za sudjelovanje na natječajima javne nabave? O certifikatima i njihovoj svrsi razgovarali smo s Igorom Miličevićem, bjelovarskim poduzetnikom koji je zahvaljujući mikrofinanciranju Erste banke svoje dugogodišnje znanje i iskustvo iz ovog područja pretvorio u samostalan poduzetnički posao.

1.    Što je certificiranje i čemu služi te što je sve potrebno da se certifikat izda?

Prije svega, svrha je certificiranja podizanje povjerenja kupaca i korisnika usluga da će tvrtka koja im isporučuje proizvod ili uslugu to učiniti u skladu s njihovim zahtjevima i sukladno traženoj kvaliteti. Kako bi se neka organizacija mogla certificirati, prvo mora u svoje poslovanje uvrstiti i provesti zahtjeve norme koja se certificira. Potom certifikacijsko tijelo revizijom provjerava provedbu traženih zahtjeva. Drugim riječima, certifikat je potvrda sukladnosti s traženim zahtjevima, u našem slučaju sukladnosti sa zahtjevima normi za sustave upravljanja poput ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i td. Ukoliko su svi zahtjevi ispunjeni, izdaje se certifikat koji vrijedi tri godine. No time posao ne završava jer se u tom razdoblju provode nadzorne revizije kojima se provjerava održava li i unaprjeđuje li organizacija sustav upravljanja.

2.    Kako ste došli na ideju da se baš bavite izdavanjem certifikata?

To je proces koji kod mene traje duže od deset godina. Naime, radio sam u više tvrtki koje su se bavile certificiranjem i tamo sam stekao menadžersko i ključno praktično iskustvo. Nakon svega sam s partnerima iz Velike Britanije otvorio tvrtku URS Adriatica d.o.o.

3.    Kako vam je u poslovanju pomogla Erste banka?

Prošle godine uključio sam se u projekt Erste banke za poduzetnike početnike. Iako sam imao prethodna iskustva u upravljanju poduzećima dosta mi je koristila edukacija koja je provedena u Poslovnom parku. U svakom slučaju mislim da je projekt Erste banke vrijedan pohvale jer, osim dodjele povoljnih kredita poduzetnicima početnicima, osigurava i njihovu edukaciju što je od nemjerljive koristi pri ulasku u svijet poslovanja.

Osim toga, dobio sam kredit pod povoljnim uvjetima, koji sam iskoristio za nabavu informatičke opreme i uređenje ureda, no ono što mi je donijelo najviše koristi su sredstva uložena u marketing. Izradili smo lokalnu web stranicu, promotivne materijale i platili oglašavanje na specijaliziranim web portalima kao što je www.kvaliteta.net. Na taj način sam premostio jedan od ključnih problema novih tvrtki na tržištu – prepoznatljivost i pronalaženje novih kupaca. Danas smo u poziciji da nam se sve više kupaca javlja s upitima za naše usluge.

4.    Što se danas sve može certificirati? Postoji li grana industrije, odnosno pružanja usluga, gdje certifikati nisu potrebni?

Kada govorimo o certifikaciji po međunarodnim (ISO) normama koje su u svijetu jedine strogo regulirane i pod strogim nadzorom, postoje dvije glavne grupe certificiranja – proizvoda i sustava upravljanja. Ukoliko proizvod mora biti certificiran, podliježe obveznim direktivama, odnosno mora imati CE znak. Obvezne direktive su na primjer EU direktive za igračke, zaštitnu opremu, građevinske proizvode, medicinske proizvode itd.

Ukoliko govorimo o certificiranju sustava upravljanja, tada najčešće govorimo o normama ISO 9001 za upravljanje kvalitetom, ISO 14001 za upravljanje okolišem, OHSAS 18001 za upravljanje sigurnošću i zaštitom zdravlja, kao i o mnogim drugim normama. Norme za sustave upravljanja u pravilu su generičke, što znači da su općenite i primjenjive u svim vrstama djelatnosti. Možemo reći da nema sektora koji ne može biti certificiran. Primjerice, u našem portfelju imamo klijente poput veleučilišta, gradskih uprava, drvne industrije, građevinskih tvrtki, metalne industrije i mnogih drugih.

U posljednjih desetak godina razvijaju se i granske norme pa tako imamo one vezane za autoindustriju, prehrambenu industriju, IT sektor (ISO 20000, ISO 27001).

5.    Vrijede li u inozemstvu certifikati izdani u Hrvatskoj i obrnuto?

Ono što daje važnost i omogućuje priznavanje određenog certifikata je akreditacija. Potrebno je znati da se na tržištu često pojavljuju neakreditirani certifikati, što kupci nažalost često ne prepoznaju. Akreditacija potvrđuje nadzor certifikacijske kuće od strane neovisnog tijela. Primjerice, URS – United Registrar of Systems – akreditiran je od strane britanske agencije UKAS, jedne od najcjenjenijih akreditacijskih agencija u svijetu, poznate po svojoj strogoći i striktnom poštivanju pravila. Na ovaj su način naši certifikati priznati bilo gdje u svijetu. Na međunarodnoj razini važna je uloga međunarodnog akreditacijskog foruma IAF-a, najvažnijeg akreditacijskog tijela u svijetu pa su tako i UKAS članovi IAF-e.

6.    Kako dobiveni certifikat može utjecati na poslovanje te je li na hrvatskom tržištu dovoljno zaživjelo tržište certifikata?

Dobiveni certifikat djeluje dvojako, s jedne strane na tržištu on daje komparativnu prednost pred konkurencijom jer mnogi kupci kao preduvjet za suradnju traže certifikate. Isto tako su i čest zahtjev u natječajima javne nabave. Potrebnije je istaknuti kako tvrtka koja kvalitetno provodi sustav upravljanja unaprjeđuje svoju organizaciju, smanjuje troškove i poslovne rizike. Ukratko, poboljšava svoj poslovni rezultat.

Možemo reći da je hrvatsko, kao i mnoga tržišta, prenapučeno raznim tvrtkama koje nude certifikate. To je jedan od razloga zašto sam se odlučio za suradnju s tvrtkom iz Velike Britanije. U pravilu svi novi standardi koji se pojavljuju izlaze prvo kao britanski standardi (BS). S druge strane tražio sam partnera kojemu izdavanje certifikata nije samo u svrhu postizanja profita, već stvarne pomoći klijentima kroz smanjenje rizika za njihovo poslovanje.

Valja istaknuti kako je rijetkost da se britanske tvrtke pojavljuju na hrvatskom tržištu pa i onima zemalja regije, stoga smo ponosni da smo ostvarili partnerski odnos s našom matičnom kućom. URS Adriatica osim RH pokriva i tržišta regije (Slovenija, Srbija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Albanija). Trenutačno imamo nekoliko certificiranih klijenata u BiH, a cilj nam je u sljedećih 4-5 godina poslovati u svim zemljama regije.

7.    Koje područje certifikacije u Hrvatskoj još nije pokriveno, a postoji prostor za razvoj?

U posljednjih nekoliko godina mijenja se cijeli pristup sustavima upravljanja i sve češće je u fokusu Održivost poslovanja (Business Sustainability). Naša je procjena da će norme koje se bave ovim područjem imati velik rast u budućnosti. Između ostalog, to su norme poput ISO 22301 – Održivost poslovanja, ISO 27001 – Informacijska sigurnost, ISO 50001 – Upravljanje energijom.

Mikrofinanciranje kvalitetnih poduzetničkih ideja

mikrofinanciranje_2013Projekt mikrofinanciranja, koji Erste banka provodi s ciljem samozapošljavanja osoba s financijski održivom poduzetničkom idejom, odnosno malih poduzetnika kojima treba poticaj za daljnji razvoj poslovanja – kreće dalje. Banka projekt provodi treću godinu zaredom, a ove godine će posebnu pažnju posvetiti i kvalitetnim  projektima iz područja ICT industrije.

Projekt je usmjeren prema segmentu pravnih osoba, a namijenjen je financiranju poduzetnika koji teže ispunjavaju standardne uvjete za dobivanje kredita. Uz projekte koje je i do sada financirala, Erste banka će posebnu pažnju posvetiti i kvalitetnim ICT projektima.

Za projekt mikrofinanciranja predviđeno je oko milijun eura. Krediti namijenjeni samozapošljavanju odobravat će se do iznosa od 10.000 eura, dok će se postojećim poduzetnicima odobravati krediti u visini do 15.000 eura. Rok povrata kredita je do pet godina uz poček do 12 mjeseci.

Kamatna stopa bit će tromjesečni EURIBOR (3M EURIBOR) plus 5  p.p.Projekt mikrofinanciranja provodit će se u suradnji lokalnom samoupravom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i lokalnim ispostavama te članicom Erste grupe Good.bee Holdingom.

Projekt se provodi u nekoliko stadija:

  • prijavom poduzetničke ideje u poduzetničkim centrima ili ispunjavanjem Zahtjeva na internetskoj stranici Erste banke
  • odabirom projekata za edukaciju od strane Banke
  • besplatnom edukacijom za odabrane kandidate u suradnji s lokalnom samoupravom i lokalnim edukatorima
  • podnošenjem prijave i dokumentacije za odobrenje kredita ako se poduzetnik odluči za financiranje
  • odabirom projekata za financiranje od strane Banke
  • mentoriranjem poduzetnika

Tko se može prijaviti?

Nezaposlene osobe s kvalitetnom i financijski održivom poduzetničkom idejom i mali poduzetnici koji posluju unazad dvije godine, ali su im potrebna dodatna financijska sredstva za daljnji razvoj poslovanja. Primjerice, vlasnici malih poduzeća, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te, od ove godine, poduzetnici s područja ICT industrije.

Na projekt će se od sredine travnja moći prijaviti poduzetnici koji geografski gravitiraju poduzetničkim centrima u Osijeku, Bjelovaru i Rijeci, te Zadra i Splita. Popis poduzetničkih centara Erste banke možete naći ovdje.

Važnost besplatne edukacije

Nakon prijave poduzetnici koji su prošli selekciju banke prolaze obveznu besplatnu edukaciju koja im pomaže da unaprijede svoje poduzetničke vještine i steknu nove, neophodne za njihovo daljnje uspješno poslovanje. Edukacija im pomaže u razradi poslovne ideje i poslovnog plana, u procjeni tržišta potencijalnih klijenata i određivanju njihovih potreba. Istovremeno im pomaže pri unapređenju prodajnih vještina te omogućuje bolje upravljanje troškovima.