Arhiva članaka s odabranim Tagom: krediti

Krediti za obrtna sredstva i investicijska ulaganja iz HBOR okvira

svinja

U suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Erste banka je u svoju ponudu uvrstila kunske kredite uz fiksnu kamatnu stopu, namijenjene mikro,malim i srednjim poduzetnicima prema kriterijima Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, OPG-ima te ostalim pravnim i fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost. Krediti služe za financiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava te investicijskih ulaganja.

Navedenim kunskim kreditima uz fiksnu kamatnu stopu omogućit će se lakši pristup izvorima za financiranje obrtnih sredstava za nabavu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda i sitnog inventara. Također služe za financiranje troškova radne snage, režijskih troškova, otplatu kredita ročnosti do godine dana iskorištenih za financiranje tekućeg poslovanja te ostale troškove tekućeg poslovanja i financiranje investicijskih ulaganja.

Bitno je naglasiti…

Ovi krediti odobravaju se po bržoj i kraćoj proceduri u odnosu na ostale HBOR-ove linije. Krediti iz ovog programa odobravat će se do 31. prosinca 2015., odnosno do iskorištenja sredstava koje je banka namijenila za ovu svrhu.

Tablica

Odluku o odobrenju kredita donosi poslovna banka, a sukladno kriterijima prihvatljivosti definiranima od strane HBOR-a te aktima i pravilima banke koji se primjenjuju u kreditnom poslovanju.

Online zahtjevi za kredit za poslovne subjekte

Od sada poslovni korisnici mogu zahtjeve za kredit, naloge za izdavanje kunske i devizne garancije i naloge za otvaranje dokumentarnog akreditiva predati online, preko Erste NetBanking internetskog bankarstva. Istodobno mogu učitati i poslati potrebnu popratnu dokumentaciju kao što su tablice kupaca, dobavljača, primljenih kredita, ostalih obveza itd. Riječ je o unaprijeđenim uslugama internetskog bankarstva Erste banke, koje poslovnim korisnicima štede vrijeme bez potrebe za dolaskom u poslovnicu.