Arhiva članaka s odabranim Tagom: krediti za legalizaciju

Krediti za legalizaciju nekretnina

legalizacijaErste banka u svoju je ponudu prošle godine uvela i kredite za legalizaciju nekretnina koji su namijenjeni ishođenju Rješenja o izvedenom stanju, odnosno ozakonjenju nezakonito izgrađene nekretnine. Kreditom se mogu podmiriti svi troškovi vezani uz postupak legalizacije, što obuhvaća podmirivanje troškova izrade potrebne dokumentacije i plaćanje naknada u vezi s postupkom izdavanja Rješenja. Do 10% iznosa kredita klijenti mogu koristiti nenamjenski.

Iznosi kredita kreću se od 500 do 50.000 EUR, a ovisno o iznosu kredita klijentima su ponuđena dva modela kredita – uz hipoteku ili bez nje.

Bez hipoteke odobravaju se krediti od 500 do 30.000 EUR, dok se uz hipoteku odobravaju krediti od 15.000 do 50.000 EUR.

Klijenti ujedno imaju mogućnost odabira valute kredita. Tako mogu odabrati kredit u kunama, kojem je maksimalan rok otplate 120 mjeseci, odnosno kredit uz valutnu klauzulu u eurima s rokom otplate do 240 mjeseci.

Za kredite do 10.000 EUR nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja, dok se za kredite preko 10.000 EUR obavezno dostavlja polica osiguranja života (mješovitog osiguranja) ili garantni polog, odnosno jamstvo, a ovisno o mogućnostima klijenta.

Iznos kredita utvrđuje se temeljem izračuna pretpostavljene visine troškova vezanih uz postupak ishođenja Rješenja, kao i troškova vezanih za izdavanje potrebne dokumentacije nastalih od strane arhitektonskih, geodetskih ili ostalih ovlaštenih ureda i osoba. Dokumentacija koja je potrebna prije odobrenja kredita ovisi o zahtjevnosti objekta koji se legalizira.

Sve detalje kreditnih uvjeta za legalizaciju nekretnina možete naći na informativnom letku „Krediti za legalizaciju“ na www.erstebank.hr.