Arhiva članaka s odabranim Tagom: koraci poslovnog plana

MALA POSLOVNA AKADEMIJA

ŠTO TREBA SADRŽAVATI VAŠ POSLOVNI PLAN? KORAK 1

corporate2

Kako biste kvalitetno i učinkovito iskoristili sve dostupne informacije i time svojem poslovanju osigurali uspješnu budućnost, od sada vam u Erste korporativnom svijetu donosimo korake poslovnog plana.

Naime, od svog osnutka svako se poduzeće susreće s nizom nepoznanica i pitanja o budućem poslovanju. Vaši kupci, dobavljači, konkurencija te ostali čimbenici ne miruju. Zbog toga je nemoguće predvidjeti buduća događanja na tržištu, odnosno promjene koje mogu bitno utjecati na uspješnost poslovanja. Savjetujemo da sve korake poslovnog plana čuvate, a propustite li koji, obratite se za savjet svom financijskom zastupniku.

U prvom koraku obrađujemo podatke o društvu i njegove ciljeve, što treba znati o zaposlenicima te potencijale proizvoda ili usluge koju pružate.

Važno je znati!

–       Poslovnim planom sagledavate postojeću situaciju, analizirate prednosti i nedostatke svojeg poslovanja, opasnosti, ali i potencijale vašeg poslovnog okruženja.

–       Trebate  uzeti u obzir da poslovni plan prije svega pokazuje sadašnju situaciju i strateške odrednice razvoja vašeg društva, projekcije dobiti, odnosno novčani tok poslovanja.

–       Prilikom sastavljanja poslovnog plana potrebno je krenuti od stvarnih okolnosti i činjenica, kao i stvarnih pretpostavki za budućnost.

Osnovni sadržaj i informacije za vaš poslovni plan – korak 1

Podaci o društvu i ciljevi društva

– Naziv društva, kronologija razvoja društva od osnutka i osnivači društva.

– Opis osnovne djelatnosti društva i eventualnih promjena djelatnosti od osnutka do danas.

– Imovina društva, opis adekvatnosti i prostora u kojima društvo posluje, koji su prostori vlastiti, a koji u najmu (ako se poslovanje odvija u iznajmljenim prostorima, opisati uvjete najma).

– Lokacijski aspekti – opisati ključne karakteristike lokacije poslovanja društva i kako ono utječe na konkurentnost poslovanja.

– Moguće sudjelovanje društva u procesima kao što su pretvorba i privatizacija.

– Dosadašnji odnosi s bankama, revizorima, poreznom upravom.

– Vlasnička struktura društva i osnovne informacije o vlasnicima.

– Ako je društvo član poslovne grupe, opisati njezin utjecaj na poslovanje društva.

Ljudski resursi

– Tko čini menadžment, kratak životopis najvažnijih menadžera (iskustvo, znanje, poznavanje tržišta, reputacija)?

– Odgovornosti pojedinih članova menadžmenta i posljedice odlaska pojedinih menadžera na stabilnost poslovanja.

– Organizacijska shema društva.

– Broj zaposlenih, ima li društvo višak/manjak zaposlenika, kvalifikacijska struktura zaposlenih?

– Kod specifičnih vrsta proizvoda/usluga bitno je naglasiti kakav profil ljudskih potencijala nedostaje u društvu i njegov utjecaj na mogućnost redovnog odvijanja poslovanja.

– Plan zapošljavanja i ulaganja u edukaciju ljudskih resursa.

– Koliki je godišnji ukupan trošak zaposlenika i prosječna mjesečna (neto i bruto) plaća te očekuju li se promjene?

– Koje su metode nagrađivanja i stimulacije?

Vaš proizvod/usluga, prodaja i distribucija

– Koje proizvode/usluge društvo nudi – sažet pregled i struktura prodaje (prodajni asortiman)?

– Opis i karakteristike proizvoda/usluga; koje su posebnosti vašeg proizvoda/usluge u odnosu na konkurenciju (komparativne prednosti)?

– Kakva je politika definiranja cijena u odnosu na konkurenciju?

– Ima li vaš proizvod/usluga izvozni potencijal?

– Strategija upravljanja zalihama (obrtaj zaliha u odnosu na standard industrije, struktura zaliha, utrživost zaliha i način njezina praćenja, utjecaj tržišta nabave na brzinu isporuke i potrebnu razinu pojedinih vrsta zaliha, sezonski karakter poslovanja, optimalna razina zaliha (minimalni troškovi, maksimalna dobit) itd.

– Kojim se kanalima distribucije koristite, a kojima Vaša konkurencija?

– Koliko su intenzivne marketinške aktivnosti u Vašem poslovanju; opis strategije promocije i marketinga vaših proizvoda/usluga?

U sljedećem broju Erste korporativnog svijeta doznajte na koja pitanja trebate odgovoriti kako biste opisali svoje ciljno tržište, kupce, dobavljače i konkurenciju.