Arhiva članaka s odabranim Tagom: keš; fair trade; bio

Mali riječnik pojmova

„Keš“ – potječe od staroindijske riječi „karsh“, a označavala je mjeru težine kojoj je odgovaralo 176 zrna žitarica.IMG_9186

Oznaka „Fair trade“ – potvrđuje da ljudi koji proizvode, beru ili isporučuju proizvod primaju odgovarajuću naknadu za svoj rad te se jamči da u proizvodnji nisu sudjelovala djeca.

Bio – Organski proizvedeno – oznaka da se prilikom uzgoja biljaka i životinja ne koriste kemikalije štetne za ljudsko zdravlje, te da su životinje uzgojene na odgovarajući način i u kontroliranim uvjetima.