Arhiva članaka s odabranim Tagom: HZZO

2014. MOGLA BI BITI ZAPAMĆENA PO POZITIVNIM PROMJENAMA U ZDRAVSTVU

zdravstvo2

Prošle godine donesene su dvije značajne odluke koje bi se mogle pokazati važnima za buduću održivost sustava financiranja zdravstva. Prva je izdvajanje HZZO-a iz državne riznice od početka ove godine, a druga povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje na 15%.

Tijekom prošle godine obavljene su pripreme za izdvajanje HZZO-a iz državne riznice, što je stupilo na snagu 1. siječnja. Izdvajanje je obavljeno kako bi se sustav financiranja zdravstva učinio transparentnijim te kako bi se ograničile mogućnosti Ministarstva financija da sredstva od doprinosa za zdravstveno osiguranje preraspodjeljuje na ostale sektore i stavke rashoda. Odnosno, da se navedena sredstva počnu koristiti namjenski. Budući da je učinak izdvajanja doveo do smanjivanja državnog proračuna za 22 milijarde kune, ovaj je potez izazvao mnoge kontroverze. Stoga je kompromisno rješenje postignuto otvaranjem posebnog računa HZZO-a u Hrvatskoj narodnoj banci. Njime će se Ministarstvo financija moći koristiti u određenim situacijama, ali pod uvjetima koji se dogovore u suradnji s Ministarstvom zdravstva. Iako se radi o velikoj promjeni, još nije moguće predvidjeti hoće li se ovom mjerom postići navedeni ciljevi, a prvi rezultati moći će se procijeniti polovicom 2015. godine, kad se objave podaci o poslovanju HZZO-a u prvom kvartalu.

Također je nakon dvije godine doprinos za zdravstveno osiguranje ponovno povećan na 15%. Podaci o prihodima opće konsolidirane države do trećeg kvartala pokazuju porast prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje od znatnih 33 % na godišnjoj razini. Istodobno su rashodi rasli 18% pa je „deficit“ sektora zdravstva smanjen za 800 milijuna kuna na godišnjoj razini, odnosno s 4,7 na 3,9 milijardi kuna. Iako je ova mjera povećala troškove rada, iz aspekta održivosti financiranja sustava pokazala se nužnom i pozitivnom.

Na makroekonomskom planu dostupni indikatori pokazuju kako je broj zaposlenih u sektoru zdravstva do studenog na godišnjoj razini smanjen za 1,1%. Ujedno su smanjene realne neto plaće za 0,4%, a bruto dodana vrijednost do konca trećeg kvartala prosječno je smanjena za 0,7%. U cijelosti se može zaključiti kako su trendovi ovog sektora u skladu s kretanjima na nacionalnoj razini. Iako ovi pokazatelji ne daju razlog za optimizam, zbog gore navedenog 2014. mogla bi biti zapamćena po promjenama u pozitivnom smjeru.

U kontekstu povećanja učinkovitosti potrebno je istaknuti kako je 2014. Hrvatskoj odobren novi zajam Svjetske banke. Riječ je o zajmu vrijednosti 75 milijuna eura, namijenjenom poboljšanju pristupa, kvalitete i učinkovitosti javnih zdravstvenih usluga. Ujedno služi kao potpora mjerama donesenima u Nacionalnoj strategiji zdravstva od 2012. do 2020.

Gledajući prema budućnosti, u 2015. ne očekuju se drastične promjene trendova, iako bi novi model funkcioniranja HZZO-a te najavljene investicije mogle dati pozitivne rezultate. Primjerice, dostupni podaci pokazuju kako se planiraju investicije vrijednosti 400 milijuna eura. Riječ je o programima obnove socijalne infrastrukture, među ostalima obnove i opremanja Specijalne bolnice Lipik, Daruvarskih toplica, Grada Pakraca te Termi Varaždinske toplice. Navedeni projekti većinom bi se trebali financirati sredstvima Europske unije. Ovo je potrebno istaknuti s obzirom na to da je u sektoru zdravstva, prema proračunskom planu, predviđena ušteda od približno  milijarde kuna, zbog čega Ministarstvo zdravlja ima vrlo ograničen prostor za financiranje kapitalnih projekata.

Nove cijene polica dopunskog osiguranja

Od 1.10.2013. godine u primjeni će biti nova, jedinstvena cijena police dopunskog osiguranja HZZO-a. Za izmjenu iznosa trajnog naloga, potrebno je postojeći trajni nalog zatvoriti te samo uz promjenu iznosa ugovoriti novi trajni nalog (svi ostali podaci ostaju nepromijenjeni). Također, na trajnim nalozima na kojima račun za uplatu nije bio u IBAN formi potrebno je i taj dio ažurirati. IBAN za uplate je HR1210010051863000160.