Arhiva članaka s odabranim Tagom: EURIBOR

Mali rječnik pojmova

6 mjesečni NRS2 – izračunava se kao prosječni trošak izvora sredstava za razdoblje od 6 mjeseci za depozite fizičkih osoba i nefinancijskog sektora.

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) – referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu za valutu euro. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj prvoklasne banke jedna drugoj u Eurozoni posuđuju neosigurana sredstva u EUR.

Fiksna kamatna stopa – kamatna stopa, čija je visina određena prilikom potpisivanja ugovora, i ostaje ista kroz cijelo razdoblje vraćanja kredita.

 

 

Povoljnije kamate na postojeće kredite u Erste banci

Od 1. srpnja 2015. u Erste banci vrijedit će povoljnije kamatne stope. Tako će promjenjive kamatne stope na kredite s valutnom klauzulom u eurima, zaključene prije 9. 1. 2013., biti niže za 0,13 postotnih bodova, na kredite u kunama za 0,12 p.b., dok će za kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima biti niža za 0,76 p.b. Navedeno sniženje ne odnosi se na stambene i adaptacijske kredite u švicarskim francima kod kojih je kamata određena Zakonom o potrošačkom kreditiranju te iznosi 3,23%.

455x251_gospodarstvo_1

Riječ je o drugom usklađenju promjenjivih kamatnih stopa s novim vrijednostima referentnih stopa u posljednjih šest mjeseci. Ukupno je od kraja 2014. promjenjiva kamatna stopa kredita s valutnom klauzulom u eurima niža za 0,35 p.b., na kredite u kunama za 0,26 p.b, dok na kredite u švicarskim francima ukupno 0,77 p.b.

Za klijente koji su ugovore o kreditu zaključili nakon 9. siječnja 2013. s valutnom klauzulom u eurima, uz promjenjivu kamatnu stopu 12m EURIBOR, kamatna stopa se usklađuje s promjenama vrijednosti 12M EURIBOR-a svakih 12 mjeseci od zaključenja pojedinog ugovora. Kod takvih kredita visine kamatnih stopa u 2015. godini smanjile su se u rasponu od 0,17 do 0,46 postotnih bodova, ovisno o razdoblju kada je usklađena kamatna stopa.

EURIBOR

EURIBOR – kamatna stopa koja se obračunava na međusobne kredite banaka Eurozone.

Referentne kamatne stope – (EURIBOR, LIBOR, ZIBOR) prosječne tržišne kamatne stope po kojima prvoklasne banke na međunarodnim tržištima jedna drugoj odobravaju kredite.

Efektivna kamatna stopa (EKS) – prikazuje kolika je ukupna cijena kredita.