Arhiva članaka s odabranim Tagom: Erste Asset Management

Štedite i investirajte uz Erste Plan plus

Želeći klijentima ponuditi proizvod koji će očuvati vrijednost njihova novca, Erste banka je ponudila Erste Plan plus, jedinstven proizvod koji kombinira oročenu štednju s ulaganjem u investicijski fond u omjeru od 50:50. Riječ je o štedno-investicijskom proizvodu koji omogućuje ugovaranje oročene štednje s jednokratnom uplatom bez uvjetovane namjere štednje, uz obvezno ulaganje u obveznički investicijski fond Erste Adriatic Bond. Minimalni iznos uplate na oročenu štednju i u investicijski fond je 1,000 kuna, pri čemu iznosi uplate na oba računa moraju biti isti.

erste plan-318X114-2

Kombinacijom ulaganja u oročenu štednju i investicijski fond Erste Adriatic Bond, Erste Plan plus klijentima osigurava pogodnosti oba načina ulaganja. Tako istekom oročenja, pored povrata uloženih sredstava i pripadajuće kamate, banka klijente nagrađuje i premijom u visini od 16,5% na iznos obračunate kamate, kojom se nadoknađuje iznos obračunatog poreza i prireza.

S druge strane, fond Erste Adriatic Bond namijenjen je onim klijentima kojima je cilj ostvariti odgovarajući prinos ulaganjem sredstava tijekom preporučenog razdoblja od barem dvije godine. Ovakav način ulaganja preporučljiv je osobama koje se smatraju konzervativnijim ulagačima te su spremne prihvatiti umjerenu razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva.

Erste Plan plus omogućuje oročenu štednju u kunama ili eurima uz rok od 12 ili 24 mjeseca. Kamatna stopa za kunska oročenja na 24 mjeseca iznosi 2,70%, dok za eurska oročenja na isto razdoblje iznosi 1,70%. Istekom ugovorenog oročenja banka klijente nagrađuje i premijom za štednju u visini od 16,50% na iznos obračunate kamate. Ovime se pokrivaju troškovi klijenta za plaćanje prireza i poreza koje je u obvezi podmiriti, dok mu osnovna kamata ostaje na raspolaganju. Premija se obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate pod uvjetom da su sredstva oročena do isteka oročenja te ako u trenutku isteka klijent i dalje ima kupljene udjele u fondu.

Erste Adriatic Bond investicijski je fond pod upravljanjem Erste Asset Managementa, a više o fondu, detaljima ulagačke strategije i rizicima možete pronaći ovdje.

Erste-invest d.o.o. promijenio ime

EAM_ersteSvijet

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Erste-invest d.o.o. promijenilo je naziv u Erste Asset Management d.o.o. Do promjene naziva došlo je uslijed usklađivanja s politikom međunarodne Erste grupe, odnosno uvođenja jedinstvenog imena koje će upotrebljavati sva lokalna društva u svim zemljama članicama Erste grupacije nadležna za upravljanje imovinom klijenata. Društvo upravlja Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji. Isto tako, upravlja imovinom sedam otvorenih investicijskih fondova (Erste Money, Erste Euro-Money, Erste Bond, Erste Adriatic Bond, Erste Adriatic Equity, Erste Exclusive i Erste Elite). Uslijed navedene promijene, promijenila se i internetska adresa društva, koja sada glasi www.erste-am.hr.