Arhiva članaka s odabranim Tagom: energetska učinkovitost

Mali rječnik pojmova…

Energetska učinkovitost – energetska je učinkovitost vrijedno sredstvo kojim se poboljšava sigurnost opskrbe, odnosno smanjuje potrošnja primarne energije i uvoz energije. Ona na troškovno učinkovit način doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova te, posredno, ublažavanju klimatskih promjena.

Stambeni EKO krediti – namijenjeni kupnji stambenog prostora s visokom energetskom učinkovitošću, izgradnji, dogradnji te rekonstrukciji visokoenergetskih kuća, kupnji i ugradnji opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, zahvatima na nekretnini koji utječu na smanjenje potrošnje energije i tome slično.

KVALITETNO ULAŽITE U SVOJA ENERGETSKA POSTROJENJA!

Iskorištavanje obnovljivih izvora energije te povećanje energetske učinkovitosti igraju sve važniju ulogu u svijetu energetike. Vremenska era korištenja neobnovljivih izvora energije polako se gasi te jača zastupljenost korištenja obnovljivih izvora energije, s ciljem postizanja održivog razvoja, sigurnosti opskrbe i konkurentnosti.

Energetika_Brochure_A4Ulaganje u obnovljive izvore energije (vjetar, sunce, voda i biomasa) jedan je od temeljnih pravaca razvoja energetike. Ti izvori predstavljaju neiscrpnu vrstu energije koja se nalazi u prirodi i obnavlja se u potpunosti ili djelomično. Zbog prirodnih potencijalnih resursa, velike neiskorištenosti prostora za instaliranje solarnih ćelija, malih hidroelektrana te ostalih vrsta pogona, manje kompleksnosti pogona od konvencionalnih elektrana, ali i prilično visoke cijene opreme, potrebno je podržavati segment malih i srednjih poduzeća za ulaganje u obnovljive izvore energije te na taj način jačati privatne inicijative u ovom sektoru. Prilikom ulaska u investiciju pomoći ćemo vam prevladati sve prepreke kako bi se vaš projekt u najkraćem mogućem roku realizirao te izaći vam ususret razumijevajući sve specifičnosti industrije, kao i vašeg poduzeća.

Ulaganje u energetiku u suradnji s Erste bankom

Erste banka prepoznala je energetsku industriju kao jednu od fokus industrija, kojoj kroz svoje financijske proizvode i usluge može pomoći u podizanju konkurentnosti te održivosti energetskog sektora.

Prateći financijske želje i potrebe svojih klijenata, bez obzira na segment energetske industrije, banka je razvila Erste kredit za investicije u energetici.

Prilikom ulaska u investiciju Erste banka klijentima nastoji pomoći da prevladaju prepreke na koje naiđu te im izići ususret, razumijevajući specifičnosti industrije i poduzeća. Stručnim savjetima specijalista Banka pomaže u odabiru najboljeg proizvoda ili usluge iz svoje ponude kako bi klijenti u konačnici kvalitetno ulagali u svoja energetska postrojenja, ojačali ukupno financijsko poslovanje te  učvrstili svoju tržišnu poziciju.

Važnost poslovnog plana i ročne usklađenosti!

Neophodno je imati kvalitetan srednjoročni i dugoročni poslovni plan kako bi se imao stvaran uvid u sve prednosti, nedostatke i potencijalne poslovne ishode. Isto tako, ročna usklađenost izvora i predmeta financiranja jedini je ispravan put ka zdravom i uspješnom poslovanju.

Iznos kredita maksimalno 80% ukupne vrijednosti investicije
Maksimalni rok dospijeća do 10 godina
Poček do 2 godine
Povrat kredita polugodišnji, kvartalni, mjesečni anuiteti ili jednaki obroci
Obračun kamata u slučaju korištenja grace perioda ili povrata kredita u ratama – mjesečni ili kvartalni

Osim investicijskog kredita, za vas izdvajamo

Financiranje projekata energetske učinkovitosti – u okviru kreditne linije, u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB), dostupna je i posebna komponenta namijenjena financiranju projekata energetske učinkovitosti. Kreditna linija nudi povoljnije uvjete od komercijalnih, a kao dodatnu pogodnost nudi i EU instrument za financiranje projekata energetske učinkovitosti, koji omogućuje korisniku bespovratnih 15% iznosa glavnice za jednokratno zatvaranje kredita, uz opciju besplatne konzultantske pomoći za energetski pregled te procjenu i verifikaciju projekta. Ova sredstva financira Europska komisija iz horizontalne višenacionalne komponente programa IPA. Sredstva iz komponente dostupna su za projekte modernizacije proizvodnje u smislu postizanja energetske učinkovitosti te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada, što u konačnici utječe na povećanje konkurentnosti.

WeBSEFF II (Western Balkan Sustainable Energy Financing Facility) – kreditna je linija za održivu energiju namijenjena regiji Zapadnog Balkana koju je osigurala Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) za potporu ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Linija se plasira preko lokalnih banaka učesnica odobravanjem kreditnih sredstava poduzećima i lokalnim samoupravama koje žele investirati u projekte energetske efikasnosti te manje projekte obnovljivih izvora energije uz mogućnost financiranja do 80% vrijednosti investicije. Svrha je smanjiti troškove i učiniti poduzeće konkurentnijim, osigurati mogućnost zamjene stare opreme i modernizirati proizvodnju, povećati produktivnost i proširiti opseg proizvodnje, poboljšati standarde kvalitete te ispuniti zahtjeve izvoznih tržišta uz brzu otplatu investicije kroz uštede. Kako bi ulaganje u energetsku učinkovitost bilo još privlačnije, svaka investicija može dobiti financijski poticaj (grant) do 10% od iznosa kredita za privatni sektor, odnosno do 15% za javni sektor uz jednostavne i brze procedure te besplatnu tehničku podršku stručnjaka onim klijentima kojima su potrebni savjeti i procjene kao podrška njihovom projektu.

 

Intervju: PRIČA O USPJEHU

PREDSTAVLJAMO: MATE RAVLIĆ

Učinkovito korištenje energetskih resursa, štednja energije, energetska učinkovitost… Termini su to na koje redovito nailazimo, bilo u medijima, bilo da su tema brojnih javnih rasprava. U Strizivojni pored Vinkovaca još je 2011. u pogon pušteno prvo kogeneracijsko postrojenje u Hrvatskoj, namijenjeno istodobnoj proizvodnji električne i toplinske energije na bazi izgaranja drvne biomase. Postrojenje je u vlasništvu Mate Ravlića, a predstavlja zaokružen proces poslovanja Strizivojne Hrast, tvrtke koja povezuje proizvodnju energije s proizvodnjom parketa i briketa. Postrojenje je pokrenuto i zahvaljujući financiranju Erste banke.

1. Kako ste došli na ideju za pokretanjem kogeneracijskog postrojenja?

Tvrtka se bavi proizvodnjom parketa, dok iz drvenih ostataka proizvodi briket. Sve izvozimo na inozemna tržišta, uglavnom u EU. Do pokretanja postrojenja bili smo suočeni s problemom nedostatka energije. Naime, zbog nedovoljne količine električne energije te nemogućnosti da nam HEP osigura dovoljnu količinu snage, tvrtka se za proizvodnju potrebne električne energije služila i s dva dizel agregata, a znamo da je ovakav način proizvodnje jako skup i nerentabilan. Ograničena snaga energije nam je ograničavala i širenje proizvodnje, stoga smo problem odlučili riješiti na ovaj način.

2. Ovo je bio prvi takav projekt u Hrvatskoj, na koje probleme ste nailazili prilikom realizacije?

Glavni su problemi bili dobivanje dozvola i potrebnih rješenja od strane nadležnih institucija. Pored toga, u projekt smo ušli početkom ekonomske krize zbog čega smo imali i probleme oko zatvaranja financijske konstrukcije. Ona je zatvorena zahvaljujući financiranju od strane Erste banke, HBOR-a, HEP-ESCO-a, potpori Svjetske banke, kao i vlastitim sredstvima.

3. Osim što proizvedenu energiju rabite za svoju proizvodnju, kome prodajete viškove električne i toplinske energije?

Kompletnu proizvedenu električnu energiju prodajemo HROTE-i po cijeni električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, dok je od HEP-a kupujemo po nižim od naših prodajnih cijena. Toplinsku energiju rabimo za vlastite potrebe.

4. U što ste uložili ostvarene uštede?

Dobit ulažemo u obnavljanje i modernizaciju opreme. Proširili smo i poslovanje, te smo povećali broj radnika za 20 posto. 

5. Na čemu trenutačno radite te koji su vaši planovi za buduće projekte?

Trenutačno smo u projektu izgradnje sušare za piljevinu koja će nam omogućiti povećanje proizvodnje briketa, kao i povećanje utroška toplinske energije  iz kogeneracije. Planiramo i podići stupanj finalizacije u proizvodnji te širenje proizvodnog asortimana namještaja.

6. Postoji li u Hrvatskoj svijest o važnosti energetske učinkovitosti te ima li još potencijala za razvoj ovakvih projekata? Kako vidite ovo tržište u sljedećih pet godina?

Svijest o energetskoj učinkovitosti postoji, ali u manjoj mjeri. Postoje i značajni kapaciteti, stoga će i značajno narasti proizvodnja, a samim time i ponuda na tržištu električne energije.

8. Jeste li osjetili kakvu promjenu u poslovanju ulaskom Hrvatske u EU?

I prije ulaska bili smo izvozno orijentirani tako da nismo osjetili bitne pomake.

Kogeneracija –  postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplinske energije u jedinstvenom procesu. Koristi se otpadnom toplinom koja nastaje uobičajenom proizvodnjom električne energije u termoenergetskim postrojenjima te se najčešće upotrebljava za grijanje građevina ili čak cijelih naselja, a rjeđe u drugim proizvodnim procesima.

Postrojenje - za intervju