Arhiva članaka s odabranim Tagom: EKS

EURIBOR

EURIBOR – kamatna stopa koja se obračunava na međusobne kredite banaka Eurozone.

Referentne kamatne stope – (EURIBOR, LIBOR, ZIBOR) prosječne tržišne kamatne stope po kojima prvoklasne banke na međunarodnim tržištima jedna drugoj odobravaju kredite.

Efektivna kamatna stopa (EKS) – prikazuje kolika je ukupna cijena kredita.