Arhiva članaka s odabranim Tagom: EEA

MALI RJEČNIK POJMOVA

Europski gospodarski prostor (EEA – European Economic Area) – jedinstveno tržište članica Europske unije, koje uključuje i Norvešku, Island i Lihtenštajn.

SWIFT (engl. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) udruženje za međunarodne međubankarske financijske telekomunikacije u čijoj mreži je 4.500 banaka članica, među kojima je omogućen elektronički prijenos novca, čime su znatno racionalizirana i ubrzana međunarodna plaćanja.

Beskontaktno plaćanje plaćanje na prodajnim mjestima debitnom ili kreditnom karticom koja ima ugrađen beskontaktni čip, koji korisniku omogućava da jednostavnim prislanjanjem beskontaktne kartice ispred posebnih RFID čitača plati željeni račun.

Mali rječnik pojmova

SEPA – (eng. Single euro payments area) jedinstveno područje plaćanja u eurima na području Europskog gospodarskog prostora te država koje su pristupile SEPA-i

Europski gospodarski prostor (EEA – European Economic Area) – jedinstveno tržište članica Europske unije, koje uključuje i Norvešku, Island i Lihtenštajn

IBAN – međunarodni broj transakcijskog računa