Arhiva članaka s odabranim Tagom: EBRD

Erste banka prva na tržištu prihvatila Reenova+ program EBRD-a

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi programe energetske učinkovitosti u 24 zemlje, pri čemu je u te programe, ukupne vrijednosti veće od četiri milijarde eura, uključeno više od 100 financijskih institucija. Erste banka je prva banka u Hrvatskoj, koja je prepoznala vrijednost  ovog programa te da se kao prva Banka u Hrvatskoj priključila programu Reenova+, namijenjenom poticanju ulaganja u stambenu energetsku učinkovitost građana. Putem programa može se zatražiti kredit, primjerice za toplinsku izolaciju zidova, nove prozore, nabavu energetski učinkovitijih kućanskih ili kupaonskih uređaja. Samo ulaganje donosi i višestruke uštede na energiji u budućnosti jer vlasnicima može smanjiti potrošnju za deset do čak 50 posto od sada potrošene energije.

s1

Program Reenova+ trebao bi potaknuti energetsku obnovu, nudeći istodobno financijska i tehnička rješenja putem online izbornika na web stranici programa reenovaplus.hr, na kojoj se nalazi popis raznih energetsko prihvatljivih proizvoda.

Sredstva se mogu koristiti za građevinske radove, primjerice ugradnje novih prozora ili materijala za toplinsku izolaciju krova i fasade. Isto tako, njima se može unaprijediti sustav grijanja u objektu, primjerice korištenjem solarnih sustava za grijanje vode, nabavkom toplinskih pumpi ili ugradnjom energetski učinkovitih radijatora. Pored toga, mogu se koristiti i za ekološki prihvatljive klima uređaje, te za nabavku kućanske bijele tehnike, poput hladnjaka, perilice rublja ili perilice posuđa najvišeg A+++ energetskog razreda.

U sklopu Reenova+ programa Erste banka će od 6. lipnja 2016. u svojoj ponudi imati potrošačke EKO kredite, namijenjene za kupnju energetski učinkovitih proizvoda, poput uređaja A+++ razreda, kupnji prozora s toplinskom izolacijom i sl., odobrenih od strane Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Osim za ostvarenje energetskih ušteda u domu, krediti se mogu iskoristiti za vikendice ili apartmane.

Za sve one koji planiraju manja ulaganja u energetsko opremanje doma, od lipnja će moći zatražiti Mini Eko potrošački kredit u iznosu od 100,00 do 2.000,00 eura te uz rok otplate do dvije godine. Mini krediti se odobravaju uz fiksnu kamatnu stopu već od 5,90%, pri čemu se na obradu kredita ne naplaćuje naknada. No, to nije sve, jer se ovaj kredit odobrava bez zadužnice i izjave o zapljeni primanja.  Ovi krediti namijenjeni su kupnji proizvoda definiranih popisom REENOVA+ programa i u cijelosti se moraju iskoristiti za ovu namjenu, pri čemu se odobrena sredstva uplaćuju na račun prodavatelja temeljem predračuna.

EKO potrošački krediti namijenjeni su većim ulaganjima, poput promjene prozora, stavljanje fasadne izolacije, izolaciji krova, a odobravat će se u iznosu od 500,00 do 30.000,00 eura, te uz rok otplate od dvije do sedam godina. Kamatna stopa je cijelo vrijeme otplate kredita fiksna i kreće se od 5,90%, dok se naknada za odobrenje kredita ne naplaćuje. Za razliku od Mini kredita, 60% iznosa kredita mora se iskoristiti za definiranu namjenu, dok je 40% moguće iskoristiti za kupnju opreme koja nije definirana popisom EBRD-a, primjerice za ukrašavanje doma ili kupnju namještaja.

 

 

WeBSEFF II

WeBSEFF II (Western Balkan Sustainable Energy Financing Facility) kreditna je linija namijenjena financiranju projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Dostupna je korisnicima iz privatnog i javnog sektora kao što su gradovi i općine, javna ili privatna poduzeća koja pružaju javne usluge, ESCO firme. Liniju je osigurala Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) s ciljem podrške poboljšanog korištenja i štednje energije, uz mogućnost financiranja do 80% vrijednosti investicije.

naslovna EIB_prezOva kreditna linija donosi brojne pogodnosti. Pored povoljnijeg dugoročnog financiranja, osigurava besplatnu konzultantsku pomoć u identifikaciji, razvoju te procjeni prihvatljivosti projekta. Također, linija osigurava bespovratna sredstva EU za zatvaranje glavnice u iznosu od 5 do 15%, koju ostvaruje svaki uspješno realiziran projekt. Svrha je linije smanjiti troškove i učiniti poduzeće konkurentnijim. Nadalje, svrha je osigurati mogućnost zamjene stare opreme i modernizirati proizvodnju, povećati produktivnost i proširiti opseg proizvodnje, poboljšati standarde kvalitete te ispuniti zahtjeve izvoznih tržišta, uz brzu otplatu investicije kroz uštede.

Privatni sektor

Kredit mogu zatražiti poduzeća u većinskom privatnom vlasništvu, registrirana u Hrvatskoj, i to za investiranje u projekte koji doprinose poboljšanju energetskoj učinkovitosti bilo u segmentu samih poslovnih aktivnosti klijenta ili njegovih poslovnih zgrada na području Hrvatske. Iznos kredita ovisi o bonitetu korisnika i investiciji, a maksimalni iznos može doseći 2 milijuna eura. Kako bi se ostvarilo pravo na bespovratna sredstva, po završetku investicije investitor mora dokazati smanjenje potrošnje energije ili CO2 za najmanje 20% u proizvodnji, odnosno 30% i više za investicije na području zgradarstva. Uspješna investicija dobiva bespovratna sredstva u iznosu od 5% do 10% glavnice kredita. Sredstva se koriste za jednokratno zatvaranje glavnice, a precizan postotak i iznos za pojedini projekt određuje konzultant. Treba napomenuti da se investicija koja se financira iz ove kreditne linije ne može koristiti poticajima iz više EU izvora.

Javni sektor

Kredit je namijenjen javnim i/ili privatnim poduzećima koja se bave komunalnim uslugama. Također je namijenjen ESCO poduzećima, koja u suradnji s jednom ili više općina ulažu u provedbu energetski učinkovitih investicija. Prihvatljiva su ulaganja investicije koje doprinose poboljšanju energetske učinkovitosti u segmentu obnove infrastrukture javnog sektora. Prihvatljiva su i ulaganja koja  doprinose unapređenju energetske izvedbe stambenih zgrada, bilo u vlasništvu građana ili javnog sektora, te investicije u obnovljive izvore energije.

Iznos kredita ovisi o bonitetu korisnika kredita i investiciji, a maksimalni je iznos kredita 2,5 milijuna eura. Kako bi se ostvarilo pravo na bespovratna sredstva, po završetku investicije potrebno je dokazati smanjenje potrošnje energije ili CO2 za najmanje 30% za općinske/stambene zgrade, odnosno 20% i više za investicije u ostalu opremu/infrastrukturu. Uspješna investicija dobiva bespovratna sredstva u iznosu 10%-15% glavnice kredita. Sredstva se koriste za jednokratno zatvaranje glavnice, a točan postotak i iznos za pojedini projekt određuje konzultant. Investicija koja se financira iz ove kreditne linije ne može se koristiti poticajima iz drugih EU izvora.

Besplatna konzultantska pomoć

Ugovorni konzultanti EBRD-a E3 International na raspolaganju su za provjeru prihvatljivosti investicija i identifikaciju prihvatljivih troškova, kao i energetske preglede i završne provjere. Ugovorni konzultanti osiguravaju provedbu projekta na način koji će omogućiti dobivanje bespovratnih sredstava. Pomoć konzultanta besplatna je odn. financirana od strane EBRD-a.

Za sve dodatne informacije o financiranju putem WeBSEFF II kreditne linije slobodno se obratite svom financijskom zastupniku.