Arhiva članaka s odabranim Tagom: DOH obrazac

Tko je ove godine dužan podnijeti poreznu prijavu?

Uslijed promjene odredbi Zakona o porezu na dohodak, u veljači ove godine, građani više neće sami popunjavati obrasce godišnje prijave poreza na dohodak, već će to za njih raditi Porezna uprava. Pravila o obvezi prijavljivanja dohotka na godišnjoj prijavi za 2015. nisu izmijenjena, već je izmijenjen način podnošenja za određene dohotke.

Closeup on business woman working with documents

Kako bi građanima omogućila elektronički izračun godišnjeg poreza za 2015., Erste banka je na svojoj stranici www.erstebank.hr građanima ponudila mogućnost elektroničkog izračuna godišnjeg poreza na dohodak. Do tzv. DOH obrasca moguće je doći i preko facebook stranice banke.  Obrazac je postavljen u obliku Excel datoteke u koju podnositelj unosi osnovne podatke, nakon čega mu se automatski izračunavaju svi ostali parametri, pa i očekivani povrat ili porezni dug.

Nove odredbe Zakona stupile su na snagu početkom ove godine, pri čemu sama pravila o obvezi prijavljivanja dohotka na godišnjoj prijavi za 2015. nisu izmijenjena, već je izmijenjen način podnošenja za određene dohotke.

Tako su do 29. veljače 2016. godišnju prijavu na DOH obrascu dužni podnijeti sljedeći porezni obveznici:

  1. koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, primjerice obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga;
  1. članovi posade brodova u međunarodnoj plovidbi, koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, a koji su rezidenti;
  1. za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku u 2015., odnosno porezni obveznici, koji su u 2015. ostvarili oporeziv dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću;
  1. koji nemaju obvezu podnošenja porezne prijave, a ostvaruju razliku godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili razlike, a nisu predali zahtjev za priznavanjem prava na porezne olakšice u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH za 2015. godinu) do 29. veljače 2016., čijom bi primjenom ostvarili pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Građani privremena porezna rješenja Porezne uprave mogu očekivati do 30. lipnja 2016., na koji građani mogu podnijeti prigovor do 31. srpnja 2016. Za one porezne obveznike koji ne podnesu prigovor, privremeno porezno rješenje smatrat će se utvrđenom poreznom obvezom.

Više detalja o godišnjoj prijavi poreza na dohodak možete pročitati ovdje.