Arhiva članaka s odabranim Tagom: Dječji dom za nezbrinutu djecu

Erste banka partner programa „Sačuvajmo njihov zagrljaj“

U cilju osiguranja smještaja maloljetnih majki s novorođenom djecom, Erste banka se priključila programu „Sačuvajmo njihov zagrljaj“ Dječjeg doma za nezbrinutu djecu Zagreb, kojem je koncem prošle godine dala na korištenje dala stan u Drvinju. Mlade majke će u stanu moći provesti dvije godine, tijekom kojih bi se školovale, prekvalificirale te zapošljavale, a kako bi se osamostalile i osigurale prihode za sebe i dijete.

child-1152327

Naime, Dječji dom u Nazorovoj ima Majčinski odjel u kojem mlade majke mogu ostati najdulje godinu dana. Ovdje im se pruža podrška i edukacija kako brinuti za sebe i dijete. Kako bi se štićenicama osigurala skrb i nakon izlaska iz Majčinskog odjela, Dječji dom je pokrenuo program organiziranog stanovanja, koji bi trajao do dvije godine. Ovime bi se mladim majkama osigurao siguran prijelaz ka samostalnom životu i skrbi o djetetu.

Stan koji je Erste banka dala na korištenje Dječjem domu Zagreb na rok do dvije godine, nalazi se u Biokovskoj 50, Drvinje i veličine je nešto veće od 56m2. Banka je također preuzela i obvezu plaćanja svih režijskih troškova te je stan opremila kuhinjskim i ostalim namještajem.