Arhiva članaka s odabranim Tagom: depoziti

Osiguranje štednih uloga

sef

Državna agencija za zaštitu štednih uloga i sanaciju banaka osigurava depozite klijenata svih financijskih institucija, pa tako i Erste Banke. Novost je da su od sada depoziti jednog deponenta u jednoj financijskoj instituciji osigurani u ukupnom iznosu do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Depoziti (tekući računi, žiro računi i štedni računi) privatnih i poslovnih klijenata su na ovaj način osigurani u slučaju da banka nije u mogućnosti ispuniti svoje financijske obveze, te se tada deponentima sredstva isplaćuju iz sustava osiguranja depozita.

Kod osiguranja deponiranih sredstava fizičkih osoba, ulozi se osiguravaju po svakom deponentu zasebno, pri čemu je ukupan iznos svih štednih uloga deponenta u banci ograničen na najviše 100.000 eura. Visina pokrića određuje se zbrajanjem svih depozita klijenta u banci. Primjerice, ukoliko na štednom računu imate 90.000 eura, a na tekućem 20.000 eura, banka će vam isplatiti 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, i to po tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan osiguranog slučaja.

Banka također osigurava i depozite pravnih osoba te članova poslovnog partnerstva. U situaciji kad pravo na korištenje sredstava s poslovnih računa imaju dvije ili više osoba, depoziti se zbrajaju kao sredstva jednog deponenta, pa u ovom slučaju vrijedi ograničenje u iznosu osiguranih depozita do maksimalno 100.000 eura.

Više detalja o osiguranjima depozita možete naći na stranici Erste banke te na stranici DAB-a www.dab.hr