Arhiva članaka s odabranim Tagom: certifikati

Certifikati daju komparativnu prednost poduzeću pred konkurencijom

Milicevic2Jeste li znali da su certifikati dobiveni od ovlaštenih certifikacijskih kuća često uvjet za sudjelovanje na natječajima javne nabave? O certifikatima i njihovoj svrsi razgovarali smo s Igorom Miličevićem, bjelovarskim poduzetnikom koji je zahvaljujući mikrofinanciranju Erste banke svoje dugogodišnje znanje i iskustvo iz ovog područja pretvorio u samostalan poduzetnički posao.

1.    Što je certificiranje i čemu služi te što je sve potrebno da se certifikat izda?

Prije svega, svrha je certificiranja podizanje povjerenja kupaca i korisnika usluga da će tvrtka koja im isporučuje proizvod ili uslugu to učiniti u skladu s njihovim zahtjevima i sukladno traženoj kvaliteti. Kako bi se neka organizacija mogla certificirati, prvo mora u svoje poslovanje uvrstiti i provesti zahtjeve norme koja se certificira. Potom certifikacijsko tijelo revizijom provjerava provedbu traženih zahtjeva. Drugim riječima, certifikat je potvrda sukladnosti s traženim zahtjevima, u našem slučaju sukladnosti sa zahtjevima normi za sustave upravljanja poput ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i td. Ukoliko su svi zahtjevi ispunjeni, izdaje se certifikat koji vrijedi tri godine. No time posao ne završava jer se u tom razdoblju provode nadzorne revizije kojima se provjerava održava li i unaprjeđuje li organizacija sustav upravljanja.

2.    Kako ste došli na ideju da se baš bavite izdavanjem certifikata?

To je proces koji kod mene traje duže od deset godina. Naime, radio sam u više tvrtki koje su se bavile certificiranjem i tamo sam stekao menadžersko i ključno praktično iskustvo. Nakon svega sam s partnerima iz Velike Britanije otvorio tvrtku URS Adriatica d.o.o.

3.    Kako vam je u poslovanju pomogla Erste banka?

Prošle godine uključio sam se u projekt Erste banke za poduzetnike početnike. Iako sam imao prethodna iskustva u upravljanju poduzećima dosta mi je koristila edukacija koja je provedena u Poslovnom parku. U svakom slučaju mislim da je projekt Erste banke vrijedan pohvale jer, osim dodjele povoljnih kredita poduzetnicima početnicima, osigurava i njihovu edukaciju što je od nemjerljive koristi pri ulasku u svijet poslovanja.

Osim toga, dobio sam kredit pod povoljnim uvjetima, koji sam iskoristio za nabavu informatičke opreme i uređenje ureda, no ono što mi je donijelo najviše koristi su sredstva uložena u marketing. Izradili smo lokalnu web stranicu, promotivne materijale i platili oglašavanje na specijaliziranim web portalima kao što je www.kvaliteta.net. Na taj način sam premostio jedan od ključnih problema novih tvrtki na tržištu – prepoznatljivost i pronalaženje novih kupaca. Danas smo u poziciji da nam se sve više kupaca javlja s upitima za naše usluge.

4.    Što se danas sve može certificirati? Postoji li grana industrije, odnosno pružanja usluga, gdje certifikati nisu potrebni?

Kada govorimo o certifikaciji po međunarodnim (ISO) normama koje su u svijetu jedine strogo regulirane i pod strogim nadzorom, postoje dvije glavne grupe certificiranja – proizvoda i sustava upravljanja. Ukoliko proizvod mora biti certificiran, podliježe obveznim direktivama, odnosno mora imati CE znak. Obvezne direktive su na primjer EU direktive za igračke, zaštitnu opremu, građevinske proizvode, medicinske proizvode itd.

Ukoliko govorimo o certificiranju sustava upravljanja, tada najčešće govorimo o normama ISO 9001 za upravljanje kvalitetom, ISO 14001 za upravljanje okolišem, OHSAS 18001 za upravljanje sigurnošću i zaštitom zdravlja, kao i o mnogim drugim normama. Norme za sustave upravljanja u pravilu su generičke, što znači da su općenite i primjenjive u svim vrstama djelatnosti. Možemo reći da nema sektora koji ne može biti certificiran. Primjerice, u našem portfelju imamo klijente poput veleučilišta, gradskih uprava, drvne industrije, građevinskih tvrtki, metalne industrije i mnogih drugih.

U posljednjih desetak godina razvijaju se i granske norme pa tako imamo one vezane za autoindustriju, prehrambenu industriju, IT sektor (ISO 20000, ISO 27001).

5.    Vrijede li u inozemstvu certifikati izdani u Hrvatskoj i obrnuto?

Ono što daje važnost i omogućuje priznavanje određenog certifikata je akreditacija. Potrebno je znati da se na tržištu često pojavljuju neakreditirani certifikati, što kupci nažalost često ne prepoznaju. Akreditacija potvrđuje nadzor certifikacijske kuće od strane neovisnog tijela. Primjerice, URS – United Registrar of Systems – akreditiran je od strane britanske agencije UKAS, jedne od najcjenjenijih akreditacijskih agencija u svijetu, poznate po svojoj strogoći i striktnom poštivanju pravila. Na ovaj su način naši certifikati priznati bilo gdje u svijetu. Na međunarodnoj razini važna je uloga međunarodnog akreditacijskog foruma IAF-a, najvažnijeg akreditacijskog tijela u svijetu pa su tako i UKAS članovi IAF-e.

6.    Kako dobiveni certifikat može utjecati na poslovanje te je li na hrvatskom tržištu dovoljno zaživjelo tržište certifikata?

Dobiveni certifikat djeluje dvojako, s jedne strane na tržištu on daje komparativnu prednost pred konkurencijom jer mnogi kupci kao preduvjet za suradnju traže certifikate. Isto tako su i čest zahtjev u natječajima javne nabave. Potrebnije je istaknuti kako tvrtka koja kvalitetno provodi sustav upravljanja unaprjeđuje svoju organizaciju, smanjuje troškove i poslovne rizike. Ukratko, poboljšava svoj poslovni rezultat.

Možemo reći da je hrvatsko, kao i mnoga tržišta, prenapučeno raznim tvrtkama koje nude certifikate. To je jedan od razloga zašto sam se odlučio za suradnju s tvrtkom iz Velike Britanije. U pravilu svi novi standardi koji se pojavljuju izlaze prvo kao britanski standardi (BS). S druge strane tražio sam partnera kojemu izdavanje certifikata nije samo u svrhu postizanja profita, već stvarne pomoći klijentima kroz smanjenje rizika za njihovo poslovanje.

Valja istaknuti kako je rijetkost da se britanske tvrtke pojavljuju na hrvatskom tržištu pa i onima zemalja regije, stoga smo ponosni da smo ostvarili partnerski odnos s našom matičnom kućom. URS Adriatica osim RH pokriva i tržišta regije (Slovenija, Srbija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Albanija). Trenutačno imamo nekoliko certificiranih klijenata u BiH, a cilj nam je u sljedećih 4-5 godina poslovati u svim zemljama regije.

7.    Koje područje certifikacije u Hrvatskoj još nije pokriveno, a postoji prostor za razvoj?

U posljednjih nekoliko godina mijenja se cijeli pristup sustavima upravljanja i sve češće je u fokusu Održivost poslovanja (Business Sustainability). Naša je procjena da će norme koje se bave ovim područjem imati velik rast u budućnosti. Između ostalog, to su norme poput ISO 22301 – Održivost poslovanja, ISO 27001 – Informacijska sigurnost, ISO 50001 – Upravljanje energijom.