Arhiva članaka s odabranim Tagom: bespovratna sredstva

Jeste li znali…

…da za prijavu na EU natječaj za malo i srednje poduzetništvo više nije potrebno obvezujuće pismo namjere? Međutim, ono je poželjno jer dokazuje zatvorenu financijsku konstrukciju, što klijent garantira potpisujući izjavu o usklađenosti s uvjetima iz Upute za prijavitelje koja je dio prijavne dokumentacije. Osim toga, obvezujuće pismo namjere klijentu omogućava da u najkraćem roku nakon dobivene odluke o financiranju iz bespovratnih EU sredstava potpiše ugovor i počne koristiti kredit.

Jeste li znali…

… da se možete prijaviti na natječaje Ministarstva poduzetništva i obrta za dodjelu bespovratnih EU sredstava za poduzetničke kapacitete i tehnologiju (objekti i oprema) u maksimalnom iznosu do 15 milijuna kuna. Na natječaje se možete prijaviti od 11. svibnja 2015. do 2020. godine, a do iskorištenja 1 milijarde dostupnih kuna?

…da Erste banka ima u ponudi Erste paket za EU projekte – uslugu specijaliziranu za klijente koji svoje projekte sufinanciraju iz sredstava EU-a? Paket uključuje sve bankarske usluge potrebne za prijavu na EU natječaje i provedbu projekata, od informacija o EU natječajima preko zatvaranja financijske konstrukcije odgovarajućim kreditom i izdavanja potrebnih garancija do usluga iz segmenta platnog prometa usmjerenih na praćenje projekta i osiguravanje isplate EU sredstava.