Arhiva članaka s odabranim Tagom: aprecijacija

Aprecijacija

Aprecijacija –  označava porast vrijednosti novca. Obično se izražava kao intervalutarna vrijednost, što znači da se aprecijacija jedne valute istovremeno odražava i kao deprecijacija druge valute.

Promjenjiva kamatna stopa* – zbroj promjenjivog dijela kamatne stope (parametar) i fiksnog dijela kamatne stope, koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

 * sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju