Arhiva članaka s odabranim Tagom: adaptacijski krediti

Niže kamatne stope stambenih i adaptacijskih kredita

Erste banka snizila je kamatne stope stambenih i adaptacijskih kredita u kunama i eurima. Niže kamatne stope odnose se na novo ugovorene kredite i u primjeni su od 25. travnja 2016.  Krediti se odobravaju uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu, a njihova visina ovisi o valuti kredita te je li korisnik kredita ujedno i klijent banke.  Kod stambenih kredita u kunama, fiksna kamatna stopa iznosi 5,15%*, a promjenjiva 6M NRS2 za HRK + 3,90 p.b.*. Kamatna stopa kod stambenih kredita vezanih valutnom klauzulom uz euro, visina fiksne kamatne stope je 4,95%*, dok je visina promjenjive kamatne stope 12M EURIBOR + 4,60 p.b.*.

Isto tako povoljnije su i kamatne stope EKO stambenih kredita, koje su u odnosu na navedene, niže za 0,1 p.b., dok su kamatne stopa adaptacijskih kredita također povoljnije nego do sada, pri čemu su u odnosu na stambene kredite više za 1,0 p.b.

Također su snižene i kamatne stope APN POS programa, POS+ programa te Akcije Graditelji & Nekretnine banke na način da su kamatne stope u svim programima, uključujući i kredite za financiranje obveznog vlastitog učešća, snižene za 0,3 p.b. od gore navedenih stopa.