Arhiva članaka s odabranim Tagom: a-vista štednja

Oročena štednja

Oročena štednja – štednja na određeni ugovoreni rok, npr. 3 godine, tijekom kojeg štediša ne raspolaže novčanim sredstvima. Ugovara se uz odgovarajuću kamatu.

A-vista štednja – štednja novčanih sredstava bez određenog roka, uz kamatu koja je niža nego kod oročene štednje.

Premija na kamatu – dodatno obračunati postotak na ugovorenu kamatu na štednju te predstavlja nagradu za postignuti rok oročenja. Doprinosi dodatnoj profitabilnosti štednje.