Što treba sadržavati vaš poslovni plan? Korak 4. – SWOT ANALIZA

Poslovni plan pic

Znate li koje su snage i slabosti vašeg poduzeća? SWOT analiza daje brojne odgovore, a njezina je izrada jednostavna. Dovoljno je izraditi tabelu u koju se bilježe snage, slabosti, prilike i prijetnje. U četvrtom izdanju Erste korporativnog svijeta doznajte što je sve potrebno za izradu kvalitetne izrade SWOT analize. Podsjećamo da sve korake poslovnog plana čuvate, a propustite li koji, za savjet se obratite svom financijskom savjetniku.

Snage (strengths)

– Opis najvažnijih snaga poduzeća (npr. dobar menadžment, jedinstven proizvod, imidž, marketing, visoka tehnologija, distribucijski kanali, značajan udio na tržištu).

– Opis financijske snage poduzeća (npr. ostvareni financijski rezultati, novčani tokovi dostatni za otplatu kredita i sl.).

Slabosti (weaknesses)

– Opis najvažnijih slabosti poduzeća (npr. nizak udio ulaganja u istraživanje i razvoj, zaostajanje za konkurencijom, zastarjeli proizvod i način proizvodnje).

– Opis financijskih slabosti poduzeća (npr. visoka zaduženost, gubitak, loši pokazatelji likvidnosti, profitabilnosti, aktivnosti i sl.).

Prilike (opportunities)

– Opis prilika i mogućnosti koje mogu utjecati na pozitivan razvoj vašeg poslovanja, poboljšanje tržišne pozicije.

– Čimbenici koji mogu poboljšati financijsko stanje (npr. strateška partnerstva, promjena regulative u korist vašeg društva, razvoj novih tehnologija koje smanjuju troškove, čimbenici koji utječu na porast potražnje za vašim proizvodima/uslugama i sl.).

Prijetnje (threats)

– Opis prijetnji i rizika koji mogu ugroziti poslovanje društva, smanjiti potražnju za njegovim proizvodima i uslugama (npr. eventualni novi zakoni i regulativa koja može ograničiti poslovanje društva ili utjecati na smanjenje potražnje, prijetnje nove konkurencije ili značajno jačanje postojeće, stečaj glavnog dobavljača, poremećaji na tržištima sirovina, prijetnje sindikata štrajkovima i sl.).

U sljedećem broju Erste korporativnog svijeta doznajte na koji način u sklopu financijske analize trebate izraditi projekcije prihoda, rashoda i novčanog toka.