ŠTO TREBA SADRŽAVATI VAŠ POSLOVNI PLAN? KORAK 2

Znate li koje je vaše ciljno tržište, tko su kupci, a tko dobavljači, poznajete li svoju konkurenciju i tržišno okruženje u kojem poslujete…? U drugom izdanju Erste korporativnog svijeta donosimo vam nastavak popisa pitanja koja vam mogu olakšati sastavljanje poslovnog plana. Savjetujemo da sve korake poslovnog plana čuvate, a propustite li koji, za savjet se obratite svom financijskom savjetniku.  rizik

Važno je znati!

 • Poslovnim planom sagledavate postojeću situaciju, analizirate prednosti i nedostatke svog poslovanja, opasnosti, ali i potencijale vašeg poslovnog okruženja.
 • Trebate uzeti u obzir da poslovni plan prije svega pokazuje sadašnju situaciju i strateške odrednice razvoja vašeg društva kao i projekcije dobiti odnosno novčani tok poslovanja.
 • Prilikom sastavljanja poslovnog plana potrebno je krenuti od stvarnih okolnosti i činjenica, kao i stvarnih pretpostavki za budućnost.

Osnovni sadržaj i informacije za vaš poslovni plan – korak 2

 • Strategija upravljanja zalihama (obrtaj zaliha u odnosu na standard industrije, struktura zaliha, utrživost zaliha i način njezina praćenja, utjecaj tržišta nabave na brzinu isporuke i potrebnu razinu pojedinih vrsta zaliha, sezonski karakter poslovanja, optimalna razina zaliha (minimalni troškovi, maksimalna dobit) itd.)
 • Kojim se kanalima distribucije koristite, a kojima vaša konkurencija?
 • Koliko su intenzivne marketinške aktivnosti u vašem poslovanju; opis strategije promocije i marketinga vaših proizvoda/usluga?

Ciljno tržište

 • Koje je vaše ciljno tržište (definicija i opis) i vodeći sudionici?
 • Karakteristike tržišta: kompleksno ili jednostavno, je li posrijedi tržište na kojemu se često događaju promjene, raste li, stagnira ili pada, perspektive razvoja, postoji li ovisnost o državnoj regulativi, subvencije države ili posebne uvozne kvote, carine?
 • Koja je vrijednost ciljnog tržišta, vaš sadašnji i ciljani tržišni udio (aktivnosti koje se poduzimaju radi ostvarenja cilja)?
 • Trendovi na ciljnom tržištu i usklađenost vaše ponude s njima.
 • Koje su moguće promjene na ciljnom tržištu (očekivanja i predviđanja) i kako one mogu utjecati na vaše poslovanje?
 • Postoji li mogućnost ulaska u tržišnu nišu koju konkurencija nije dovoljno iskoristila?

Kupci

 • Tko su vaši kupci? Koliko ih je, što kupuju i kojom se djelatnošću bave?
 • Koliki je postotak prodaje najvećim kupcima, kakav je njihov bonitet i koliki je udio izvoza u prodaji?
 • Odnos veleprodaje i maloprodaje
 • Ovisi li poslovanje društva samo o jednom ili o nekoliko kupaca (koliko bi značajan bio gubitak glavnih kupaca)?
 • Kakva je elastičnost potražnje kupaca – koliko lako mogu naći novog dobavljača uz jednake ili bolje uvjete nabave?
 • Koliko je vaš proizvod/usluga jedinstven, tj. različit u odnosu na konkurenciju?
 • Opišite postojeće trendove na ciljnom tržištu prodaje i njihovu usklađenost s vašom ponudom.
 • Kakvi su vaši ugovorni odnosi (izlazne klauzule, instrumenti osiguranja, rokovi ugovaranja i drugo) i uvjeti prodaje (cijena, marža, odgoda plaćanja, popusti)?

Dobavljači

 • Tko su vaši dobavljači?  Koliko ih je, koliki je postotak nabave od najvećih dobavljača i što društvo od njih kupuje?
 • Je li društvo ovisno o pojedinim dobavljačima (dobavljač monopolist ili slična situacija)?
 • Odnos domaćih i inozemnih dobavljača; što se od kojih nabavlja?
 • Kakva je njihova pregovaračka snaga i kakvi su vaši ugovorni odnosi (izlazne klauzule, instrumenti osiguranja, rokovi ugovaranja i drugo)?
 • Kakvi su uvjeti nabave (cijena, rabati, odgoda plaćanja)?
 • Mogu li dobavljači lako pronaći drugog kupca ili su vezani zbog nekih specifičnosti?
 • Ako društvo posluje u iznajmljenom prostoru, opisati ugovorni odnos (i dostaviti kopiju ugovora).

Konkurencija

 • Tko su vaši izravni konkurenti i kakav je njihov sadašnji tržišni udio, koje su im osnovne karakteristike i kakav je tržišni položaj svakog od njih?
 • Kakvo je njihovo tržišno pozicioniranje u odnosu na vaše (cjenovna, kvalitativna diversifikacija)?
 • Koliko konkurenti ugrožavaju položaj vašeg društva s obzirom na tehnologiju, marketing i sl.?
 • Koje su snage, a koje slabosti konkurencije?
 • Postoje li barijere ulaska novih konkurenata na vaše ciljno tržište (zakoni, ograničenja, koncesije), odnosno koliki su troškovi ulaska na njega?
 • Navedite eventualne ulaske novih subjekata na tržište.
 • Postoje li izlazne barijere, odnosno koji su troškovi izlaska s tržišta?
 • Postoji li neizravna konkurencija kroz supstitutivne proizvode (npr. zbog razvoja tehnologije i drugih inovacija neki proizvodi gube svoju tržišnu poziciju i zamjenjuje ih se) ili postoji određena diferenciranost (brand)?

Tržišno okruženje

 • Navedite ostale čimbenike koji utječu na razvoj tržišta ili mu mogu biti ograničavajući faktor.
 • Makroekonomska kretanja u zemlji i okruženju, utjecaj globalnih trendova, pozitivni/negativni učinci kretanja na globalnim tržištima.
 • Monetarna i fiskalna politika, razvoj novih tehnologija.
 • Socio-kulturno i političko okruženje.
 • Demografski čimbenici i tržište rada.
 • Razvoj lokalnog tržišta i industrijski ciklusi.

Matrica tržišta i proizvoda

 • Prikazuje odnos karakteristika investicije koju društvo poduzima (novo/staro tržište prodaje, novi/ stari proizvod) i razine poslovnog rizika koja iz te investicije proizlazi. 

U sljedećem broju Erste korporativnog svijeta doznajte na koja pitanja trebate odgovoriti kako biste opisali utjecaj pojedinih rizika na poslovanje svog društva.