Štedjeti mudrije od ostalih! Uz premiju!

Je li mudro štedjeti? Koliko se može zaraditi na kamatama? Odgovore na ovakva pitanja čut ćete i od zagovornika i od protivnika štednje. Zato, kako biste odabrali najbolju štednju koja vam donosi i premije po kamatama, donosimo pregled štednji.

Želite li štedjeti sigurno i postupno, započnite štednju sa samo 100 kuna uz  Aktivnu štednju uz premiju. Možete uplaćivati prema vlastitim financijskim mogućnostima na istu štednju sve do roka dospijeća. Osim redovne kamate na štednju, ostvarujete i atraktivnu dodatnu premiju do čak 15%, ovisno o roku oročenja. Rastom štednje te duljim rokom oročenja možete ostvariti veće kamate i veću premiju.

Aktivna štednja omogućuje vam da svakoga mjeseca štedite određeni iznos, bez prethodno definirane namjere. Možete je ugovoriti na najmanje 6 mjeseci, a uplaćivati višekratno ovisno o mogućnostima. Osim redovne kamate na štednju, obračunava se i premija ako su sredstva oročena do dana isteka oročenja. Premija se obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate.

Erste Plan+ štednja je štedno-investicijski proizvod koji omogućuje ugovaranje kombinacije oročene štednje s jednokratnom uplatom i uz obvezno ulaganje u obveznički investicijski fond Erste Adriatic Bond, kojim upravlja Erste Asset Management. Osim kamate na štednju, istekom oročenja obračunava se i premija u visini od 16,5% na iznos ukupno obračunate kamate ako su sredstva oročena do isteka oročenja i ako u trenutku isteka klijent i dalje ima kupljene udjele u fondu.

Ne možete li se odlučiti želite li ulagati u fondove ili štedjeti – jednostavno učinite oboje!

Medo Štedo dječja štednja namijenjena je svim maloljetnim štedišama.  Omogućuje sigurnu i postupnu štednju za djecu na način da im, prema vlastitim financijskim mogućnostima, uplaćujete kada i koliko želite. Osim redovne kamate na štednju, ostvarujete i atraktivnu dodatnu premiju na obračunatu kamatu do čak 15%!

Erste Club štednja za mlade do 26 godina donosi atraktivnu kamatnu stopu i premiju do 15% na isplaćenu kamatu. Ova aktivna štednja omogućuje mladima da sami definiraju visinu uplate štednog iznosa te da sami odaberu rok na koji će oročiti svoju štednju. Mladost je vrijeme za mudre odluke!