SSL (Secure Sockets Layer)

128-bitna enkripcija koja predstavlja trenutačno najnoviju tehnologiju enkripcije, a kojom se razmjenjuju podaci između računala korisnika i servera Banke.