sRiziko Corporate – novi proizvod Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d. za Corporate kanal prodaje

Od 23. svibnja 2016. godine Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d. u ponudi ima novi proizvod kreiran isključivo za Corporate kanal prodaje – sRiziko Corporate.

construction-1491693_1920

Kod sRiziko Corporate proizvoda osigurana svota za slučaj smrti i jednokratna premija ugovaraju se u HRK ili EUR. Minimalna jednokratna premija iznosi 1.250,00 EUR odnosno 9.500,00 HRK.

Pristupna je dob osigurane osobe od 18 do 60 godina, a maksimalna dob pri isteku osiguranja je 70 godina. Trajanje osiguranja je od dvije do 10 godina s mogućnosti odabira % (koeficijent umanjenja) godišnjeg umanjenja osigurane svote.

sRiziko Corporate nema karakter štednje te stoga nema niti isplate dobitka niti isplate osigurane svote u slučaju doživljenja. Osigurana svota isplaćuje se samo u slučaju smrti osiguranika ako je nastupila za vrijeme trajanja osiguranja.