Smanjene naknade za novčani investicijski fond Erste Money

Novčani investicijski fond kojim upravlja društvo Erste Asset Management, Erste Money, snizio je naknadu za upravljanje i naknadu depozitaru te je time postao kunski  novčani fond s najnižim naknadama na domaćem tržištu investicijskih fondova. Naknada depozitaru sada iznosi 0,08% umjesto dosadašnjih 0,09%, dok naknada za upravljanje sada iznosi 0,6% umjesto dosadašnjih 1,0%.

Erste Money spada u najveće kunske novčane fondove u Hrvatskoj čija je imovina pod upravljanjem na dan 31. listopada 2016. iznosila 1.296.225.558,36 kuna.

Erste Asset Management upravlja sa sedam otvorenih investicijskih fondova, dva alternativna investicijska fonda s privatnom ponudom te individualnim privatnim portfeljima. Pored spomenutog Erste Moneyja, društvo upravlja sljedećim fondovima: Erste Euro-Money, Erste Adriatic Bond, Erste Adriatic Equity, Erste PB1, Erste Exclusive, YOU INVEST Solid, YOU INVEST Balanced i YOU INVEST Active. Na dan 31. listopada 2016. ukupna imovina pod upravljanjem Erste Asset Managementa u Hrvatskoj, uključujući uslugu upravljanja privatnim portfeljima, iznosila je više od 4,92 milijardi kuna.