Razmišljate li o kupnji stana ili postojećem želite vratiti stari sjaj?

Razmišljate li o kupnji stana ili želite postojećem vratiti stari sjaj? Od sada u Erste banci možete zatražiti stambeni i adaptacijski kredit u kunama. Pored kupnje ili preuređenja postojećeg stana, kredit možete, primjerice, iskoristiti i za refinanciranje stambenog kredita u drugoj banci.

zdravstvo2Ako želite tijekom godina uštedjeti na grijanju te svoj dom pretvoriti u pravu EKO zonu, tu su i kunski EKO stambeni krediti. Njima možete kupiti stan s oznakom visoke energetske učinkovitosti, kao i iskoristiti ih za izgradnju, odnosno rekonstrukciju, visokoenergetskih kuća. Pored toga, njima možete u svoj dom ugraditi opremu za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i obaviti zahvate koji doprinose smanjenju potrošnje energije, primjerice, objekt toplinski izolirati. Kredit možete iskoristiti za refinanciranje troškova potrebne dokumentacije, kao što su dozvole, rješenja, suglasnosti itd., potrebne sukladno energetskih propisima.

Stambeni krediti u kunama odobravaju se do 500.000 kuna, dok je maksimalan iznos adaptacijskih kredita 370.000 kuna, uz rok povrata do 15 godina. Kredite s rokom povrata do 10 godina banka odobrava bez hipoteke, dok je za kredite s rokom povrata do 15 godina potrebna hipoteka.

Kamatna stopa za stambene kredite u kunama ovisi o ocjeni kreditne sposobnosti klijenta, a imajući u vidu vrijednost 6m NRS2 za HRK. Tako se za korisnike kredita sa statusom klijenta kreće od 5,37% do 5,97%. Kamatna stopa još je povoljnija za stambene EKO kredite u kunama te se kreće već od 5,07% (6m NRS2 za HRK + 3,80).