Promjenjiva kamatna stopa

Sastoji se od fiksnog i promjenjivog dijela, pri čemu fiksni dio podrazumijeva ugovoreni broj postotnih bodova koji se ne mijenja za cijelo vrijeme otplate kredita, dok promjenjivi dio predstavlja tržišni parametar odnosno referentu kamatnu stopu.

Ugovaranje promjenjive kamatne stope izlaže klijenta riziku promjene kamatne stopa, što može utjecati na izmjenu novčanih tijekova po određenom kreditu (povećanje ili smanjenje).