Promjena kamatne stope iz promjenjive u fiksnu

Kako bi klijentima omogućila da se osiguraju od eventualnog rasta referentnih kamatnih stopa Euribora i NRS-a u budućnosti, Erste banka omogućuje izbor fiksne kamatne stope za stambene i adaptacijske kredite. Ponuda se, odnosi na postojeće kredite s rokom otplate do 20 godina. Tako postojeći korisnici stambenih i adaptacijskih kredita s promjenjivom kamatnom stopom mogu promijeniti vrstu kamatne stope iz promjenjive u fiksnu kamatnu stopu.

Odabirom fiksne kamatne stope klijenti imaju mogućnost zaštititi se od rizika mogućeg rasta referentnih kamatnih stopa u budućnosti, odnosno osigurati se od mogućeg utjecaja takvih kretanja na visinu kamatne stope. S druge strane, klijenti koji nastave koristiti promjenjivu kamatnu stopu tijekom otplate kredita, snose dio rizika njezinog mogućeg rasta u budućem razdoblju, ali treba istaknuti i kako je ona, u ovom trenutku, niža u odnosu na fiksnu. Važno je napomenuti da je eventualna promjena kamatne stope iz promjenjive u fiksnu, individualna odluka svakog pojedinog korisnika kredita koji je donosi temeljem vlastite procjene dugoročne isplativosti takvog koraka.