Pravo na povrat naplaćenog poreza na dječju štednju

Sva djeca do 18 godina, koja imaju otvorenu štednju u Erste banci (bilo da je riječ o dječjoj štednji Medo Štedo ili nekoj drugoj štednji iz ponude banke) imaju pravo na povrat naplaćenog poreza na kamatu na štednju.

Kako bi porezna uprava mogla izvršiti povrat, osim štednog računa, maloljetnici moraju imati otvoren i transakcijski račun u banci. U tu svrhu može poslužiti bilo koji već postojeći račun koji glasi na ime djeteta. Ako ga roditelj još nije otvorio, u svakoj poslovnici može otvoriti tekući kunski ili devizni račun za maloljetnike.

Obvezna dokumentacija koju roditelj mora predočiti u poslovnici je rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih te OIB djeteta i roditelja. Mjesečna naknada za vođenje tekućeg kunskog računa za maloljetnike je četiri kune, dok za tekući devizni račun za maloljetnike ta naknada iznosi pet kuna.