Povoljniji krediti za inovativne poduzetnike

Europski investicijski fond (EIF), Erste banka i Erste S-Leasing potpisali su sporazum o jamstvu koji će Erste banci omogućiti da inovativnim malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj osigura zajmove i zakupe u vrijednosti od 100 milijuna  eura. Sporazum je potpisan u okviru inicijative Europske komisije InnovFin, koju podržava program EU-a za istraživanje i inovacije, a omogućen je kroz podršku Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI). Riječ je o okosnici Plana ulaganja za Europu Europske komisije, takozvanom Junckerovom planu.

Treba reći da Erste banka tradicionalno ulaže u malo i srednje poduzetništvo, koje vidi kao glavne pokretače gospodarskog rasta, a zahvaljujući ovom ugovoru omogućuje joj se da u sljedeće dvije godine plasira 100.000.000 eura kredita, uz povoljnije uvjete.

Banka kontinuirano razvija nove ili kombinacije proizvoda namijenjene poduzetnicima, pri čemu im omogućuje da  kroz kroz različite proizvode i usluge očuvaju vrijednost, odnosno ostvare dodatnu zaradu. Strategija poslovanja Banke u segmentu poduzetništva usmjerena je na partnerski odnos koji se gradi kroz dugo vrijeme i na dugi rok. Stoga, osim što ih financijski prati, pruža im i savjetodavne usluge te provodi edukacije.

Što je Junckerov plan, odnosno Plan ulaganja u Europu?

Junckerov plan je jedan od glavnih prioriteta Europske komisije. Ona je ovu inicijativu pokrenula kako bi  poboljšala investicijsko i financijsko okruženje na prostoru EU te kako bi stvorila okvir za snažnije investicije. Sama inicijativa ima tri područja djelovanja. Tako, pored mobilizacije dodatnih ulaganja u iznosu od najmanje 315.000.000.000 EUR tijekom sljedeće tri godine, čime se planiraju potaknuti privatna ulaganja, Junkerovim planovim se želi osigurati one inicijative koje će osigurati da ta dodatna ulaganja odgovaraju potrebama realnog gospodarstva. Plan donosi i mjere za unapređenje predvidljivosti regulatora te uklanjaju prepreke ulaganjima. Sve ove mjere imaju za cilj povećanje zanimanja za ulaganjem na području EU.

Europski fond za strateška ulaganja (EFSI) središnja je okosnica Junckerova plana jer osigurava jamstva za prvi gubitak, a Europskoj investicijskoj banci da ulaže u više, često rizičnije, kredite. Očekuje se da će projekti i sporazumi, koji su dosad odobreni za financiranje u okviru EFSI-ja, skupiti više od 209.000.000.000 investicija te poduprijeti preko 427.000 malih i srednjih poduzeća diljem svih 28 država Unije.

Zašto je osnovan InnovFin?

Instrument za davanje jamstava malim i srednjim poduzetnicima – InnovFin – utemeljen je u okviru inicijative InnovFin – financiranje EU-a za inovatore, a koja je razvijena kao dio Horizona 2020, okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije. Osigurava jamstva i protujamstva za financiranje dugova u rasponu od 25.000 i 7.500.000 eura kako bi se inovativnim malim i srednjim tvrtkama i malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije (do 499 zaposlenika) olakšao pristup zajmovima. Instrument, kojim upravlja EIF, provodi se preko financijskih posrednika – banaka i drugih financijskih institucija – u državama članicama EU-a te povezanim zemljama. U okviru tog instrumenta financijski posrednici imaju jamstva EU-a i EIF-a koja osiguravaju dio njihovih gubitaka, koji bi nastali temeljem financiranja duga u okviru tog instrumenta.