Povećan interes za stambenim kreditima Erste banke

Erste banka nudi stambene kredite u kunama te uz valutnu klauzulu u eurima, kao i stambeni EKO te adaptacijske kredite. Tijekom prošle godine zabilježen je porast zanimanja građana za ovu vrstu kredita, pa je banka izdala gotovo 25% više kredita nego godinu ranije. Tako je banka tijekom 2015. građanima izdala preko 1.000 stambenih kredita ukupne vrijednosti 325 milijuna kuna, pri čemu je najveći dio plasiran u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Bjelovaru i Zadru.

stambeni

U ponudi su stambeni krediti vezani valutnom klauzulom uz euro s rokom otplate do 30 godina s kamatnom stopom od 5,06%, kao i stambeni krediti u kunama s rokom otplate do 20 godina s kamatnom stopom od 5,09%. Trenutačno se po najpovoljnijoj kamatnoj stopi nude stambeni EKO krediti u eurima, uz promjenjivu kamatnu stopu visine 4,76%. Ovi krediti se odobravaju do maksimalno 500.000 eura, uz rok otplate do 30 godina.

Stambeni EKO krediti mogu se koristiti za kupnju stambenog prostora s visokom energetskom efikasnošću (A+, A, B i C), izgradnju i dogradnju te rekonstrukciju visokoenergetskih kuća, kupnju i ugradnju opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, zahvate na nekretnini koji utječu na smanjenje potrošnje energije, izvedbu toplinske izolacije stambenih objekata, refinanciranje troškova potrebnih dozvola, rješenja, suglasnosti i dokumentacije sukladno propisima koji uređuju područje energetike.

Podsjećamo…

Erste banka od 1.2.2016. smanjuje kamatne stope na postojeće stambene i adaptacijske kredite s valutnom klauzulom u eurima, kao i kunske stambene i adaptacijske kredite. Riječ je o korekciji koja proizlazi iz smanjenja fiksnog dijela kamatne stope, odnosno nije rezultat redovitog usklađivanja temeljem promjene vrijednosti njezinog promjenjivog dijela (EURIBOR, NRS) na kraju referentnog obračunskog razdoblja. Za postojeće stambene kredite uz valutnu klauzulu u eurima smanjenje će u prosjeku iznositi 0,9 postotnih bodova te će se nove kamatne stope kretati u rasponu od 5,05% do 6,05%. Kod adaptacijskih kredita uz valutnu klauzulu u eurima smanjenje će prosječno iznositi 0,3 postotna boda (p.b.), s novim kamatnim stopama u rasponu od 5,95% do 6,70%. Smanjenje kamatnih stopa kod postojećih kunskih stambenih i adaptacijskih kredita, koji zauzimaju mali dio ukupnog kreditnog portfelja građana, iznosit će prosječno 1,05 p.b.

Također, nakon usklađenja promjenjivih kamatnih stopa s novim vrijednostima referentnih stopa, od  1. siječnja 2016. u Erste banci vrijede nešto povoljnije kamate na postojeće kredite. Riječ je o trećem usklađenju te smanjenju kamatnih stopa u posljednjih godinu dana. Tako je u odnosu na kraj 2014. kamatna stopa na kredite s valutnom klauzulom u eurima s promjenjivom kamatnom stopom, zaključene prije 9.1.2013. manja za ukupno 0,22 p.b., a na kredite u kunama za 0,30 p.b.