Poslovni plan

Poslovni plan – dokument koji sadrži detalje budućeg poslovnog pothvata. Izrađuje se kako bi se predvidjela buduća događanja i načini prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju.

Novčani tok  odražava kretanje gotovine u poslovanju poduzeća, odnosno razliku između novčanih primitaka i izdataka.

Kreditno izvješće – predstavlja činjenični i računski prikaz zaduženosti, rizičnosti, kreditne sposobnosti te drugih financijski bitnih pokazatelja o klijentu.