Pogled u investicije u 2018.

Erste Asset Management već četvrtu godinu zaredom organizira stručni skup „Investment Outlook“, koji okuplja vodeće stručnjake financijske industrije. Osim zanimljivog i stručnog pregleda očekivanja na tržištu kapitala u 2018. (u svijetu, Europi te Hrvatskoj i SEE regiji), sudionici imaju priliku saznati i koje bi investicijske klase, u različitim scenarijima, mogle biti zanimljive za ulaganje po viđenju vrhunskih stručnjaka Erste grupe.

I ove godine veliki odaziv pokazao je interes sudionika, koji iz godine u godinu raste. Tradicionalno se skup održava u Zagrebu i Ljubljani, a ukupno je sudjelovalo više od 80 gostiju.   Uz osvrt na proteklu godinu, glavni makroekonomisti iz Beča i Zagreba predviđaju daljnji globalni ekonomski rast uz nastavak labave monetarne politike centralnih banaka (ECB i BoJ), s naglaskom na preduvjete vezane uz Hrvatsku kao što su odgovorna fiskalna politika i izgledi poboljšanja kreditnog rejtinga.

U razdoblju koje slijedi zbog raznih ekonomskih i geopolitičkih zbivanja te prilagodljivih monetarnih politika centralnih banaka očekujemo izazovnu godinu te nastavak potrage za prinosima u ograničenim tržišnim uvjetima i s daljnjim smanjenjem kamatnih stopa na državni dug. U tri potencijalna scenarija naši vodeći investicijski stručnjaci prezentirali su očekivanja na tržištu te su, sukladno tome, prezentirali  proizvode prikladne za navedene scenarije:

Scenarij „Normalizacije“

Scenarij „Normalizacije“ najvjerojatniji je i obuhvaća nastavak ekonomskog rasta globalno i sveobuhvatno u glavnim svjetskim gospodarstvima. Prema ovom scenariju, Američka središnja banka (FED) podignula bi nekoliko puta kamatnu stopu tj. normalizirala je oko razine od 2% ili nešto više u narednom razdoblju. Svjetska gospodarstva ostvaruju snažan i održiv rast, gospodarstvo SAD-a raste stopama iznad 3%, a gospodarstvo EU-a oko 2,8%. Inflacija u Eurozoni ispod je ciljane razine od 2% ili se približava tim razinama, stopa nezaposlenosti sve je niža, no još nema značajnijeg pritiska na rast plaća. Ovakav scenarij odražava se pozitivno na cijene dionica, pogotovo u razvijenim gospodarstvima zapadne Europe, neutralno na američke burze i pozitivno na tržišta u razvitku: Brazil izlazi iz recesije, Kina i Indija ostvaruju kontinuirani rast gospodarstva, a Rusija ostvaruje gospodarski rast na krilima oporavka cijene nafte zbog rasta globalne potražnje. Ovakav scenarij pozitivno bi se odrazio i na cijene korporativnih obveznica te obveznica s visokim prinosom u SAD-u ( High-yield).  Zbog oporavka inflacije u eurozoni ECB smanjuje ili ukida program otkupa obveznica, što utječe na rast prinosa na obveznice.

Prema najvjerojatnijem scenariju, iz palete Erste Asset Management fondova YOU INVEST fondovi najbolje bi odgovorili visokim zahtjevima i potragom za prinosima jer ulažu u dionička tržišta, korporativne obveznice te obveznice tržišta u nastajanju na globalnoj razini. YOU INVEST fondovi ulažu sredstva na globalnim tržištima; u druge fondove najmanje 60% svoje imovine, kao i u pojedinačne obveznice, dionice, depozite i ostale financijske instrumente. Kroz tri strategije ulaganja: Solid, Balanced i Active, ovisno o prihvatljivom stupnju rizika ulaganja u dionice, klijenti sami odabiru najveću izloženost dioničkom tržištu.

Scenarij „Stagflacije“

Scenarij „Stagflacije“ obuhvaća rast ciljane inflacije iznad razine od 2% u glavnim svjetskim gospodarstvima uz nedovoljan rast gospodarstva, tj. gospodarski rast koji je na niskim razinama i neodrživ bez stimulansa središnjih banaka. Prema ovom scenariju, centralne banke ne bi trebale povećavati referente kamatne stope kako bi zauzdale rast inflacije, a istodobno povećanje kamatnih stopa značilo bi poskupljenje kredita gospodarstvu i najavu recesije. Povećana razina inflacije negativno bi se odrazila na ulaganje u dugoročne obveznice te u ovom scenariju preferiramo ulaganje u kratkoročne obveznice s niskim rizikom duracije i visokim kuponom. Zbog povećane inflacije i povećanja kamatnih stopa povećava se i prinos na obveznice. Vjerojatnost ostvarenja ovog scenarija je manja.

Fondovi Erste Short Term Bond i You Invest Solid naš su prijedlog u slučaju ostvarenja ovakvog scenarija. Erste Local Short Term Bond i Erste Adriatic Short Term Bond obveznički su fondovi uz osnovnu razliku u valuti – Erste Local Short Term Bond je u kunama, a Erste Adriatic Short Term Bond u eurima. Ovi proizvodi namijenjeni su klijentima koji preferiraju niskorizična ulaganja s kraćim horizontom ulaganja, koji žele stalnu dostupnost sredstava, neovisno o tome radi li se o kunskom ili eurskom karakteru ulaganja. Ovi obveznički fondovi objedinjuju i kombiniraju elemente novčanih i obvezničkih fondova jer se imovina fondova ulaže pretežito u portfelj kratkoročnih obveznica i instrumente tržišta novca poštujući načela sigurnosti i likvidnosti ulaganja.  Fondovi su ciljano izloženi SEE-u (područje jugoistočne Europe) zbog vrlo povoljnih makroekonomskih pokazatelja tih država. Naime, poboljšanje kreditnih i makroekonomskih pokazatelja očituje se u smanjenju premija rizika država u regiji te time i na povoljni utjecaj na cijene obveznica.

Scenarij „Šoka“

Scenarij “Šoka“ obuhvaća neki događaj koji bi utjecao na globalnu ekonomiju (ratni konflikt SAD – Sjeverna Koreja, poremećaj na kreditnom  tržištu u Kini i slično..). Prema ovom scenariju, centralne banke bile bi prisiljene dodatno spuštati kamatnu stopu te dodatno uvesti programe otkupa obveznica što bi dovelo do pada prinosa na obveznice. Javljaju se deflatorni pritisci i povećava nezaposlenost što negativno utječe na cijene dionica, korporativnih obveznica i obveznice tržišta u nastajanju. Smatramo da je vjerojatnost ovog scenarija niska, no u slučaju ostvarenja scenarija preferirana investicijska klasa bile bi državne obveznice kratkoročnog ili dugoročnog dospijeća.

Fondovi Erste Short Term Bond i Erste Adriatic Bond mogli bi se pokazati kao dobra investicija u slučaju ostvarenja ovakvog nepredviđeno lošeg scenarija na globalnim tržištima. Pored spomenutih kratkoročnih Erste Short Term Bond fondova, Erste Adriatic Bond već godinama opravdava ulogu vodećeg proizvoda EAM-a jer su klijenti uložili preko 1,8 mrld kuna u ovaj fond. Erste Adriatic Bond je umjereno konzervativan proizvod koji ulaže imovinu isključivo u državne obveznice te vjerujemo da će u slučaju nekog lošeg scenarija ovaj proizvod biti i nadalje glavni odabir klijenata.

Izjava o odricanju odgovornosti:

Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire osim opisanih izgleda nosi i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati. Promjene u tečaju također mogu imati pozitivan ili negativan utjecaj na vrijednost ulaganja, zbog čega pri otkupu svojih udjela možete dobiti manji iznos od prvobitno uloženog iznosa. Osobama koje su zainteresirane za kupnju udjela u investicijskim fondovima savjetuje se da prije donošenja investicijske odluke čitaju trenutne prospekte fondova, a posebno dio koji se odnosi na rizike.