Plaćanje računa kreditnim karticama

ErsteSvijet_kartica

Kao prvi kartičar u Hrvatskoj, Erste Card Club od sada omogućava plaćanje e-računa kreditnim karticama na stranici www.sviracuni.hr. Plaćanje e-računa je moguće Diners Club, Visa i MasterCard kreditnim karticama, kao i Maestro debitnim karticama.

Sviracuni.hr je stranica Hrvatskog telekoma, putem koje svi registrirani korisnici mogu platiti one e-račune koje su prijavili na navedenom portalu, pri čemu je trenutačno moguće jedino plaćanje računa  Hrvatskog telekoma.

Korisnici će prilikom plaćanja usluge plaćati naknadu u fiksnom iznosu od 1 kn, plus 0,5 posto  svakog pojedinog iznosa računa. Na mjesečnim računima transakcije će im se iskazivati u dva stupca, odnosno iznos računa odvojeno od iznosa naknade. Tako će im se na mjesečnim ECC računima u polju opisa prometa usluga opisivati kao: www.sviracuni.hr, dok će naknada biti iskazana kao „Naknada www.sviracuni.hr“ . Nakon što potvrde da pristaju na prikazane uvjete, na zaslonu će im se prikazati potvrda provedenog plaćanja, koju će moći ispisati.

Prednost plaćanja računa kreditnim karticama je u tome što će korisnici moći u roku dospijeća računa podmiriti svaki pojedini e-račun, ali će prolongirati samu naplatu računa do dospijeća navedenog na mjesečnom računu za kreditnu karticu kojom plaćaju.