Otplatni obrok

Koristi se kod načina otplate kredita ugovorenog uz ostatak vrijednosti. Sastoji se od iznosa anuiteta izračunatog na dio iznosa glavnice za koju je ugovorena anuitetska otplata i ugovorne kamate na preostali dio iznosa glavnice koja predstavlja ostatak vrijednosti. Dio glavnice koja predstavlja ostatak vrijednosti dospijeva i vraća se jednokratno s dospijećem posljednjeg obroka.