Niže kamatne stope postojećih stambenih i adaptacijskih kredita

Erste banka od 1. veljače 2016. snižava kamatne stope na postojeće kunske i eurske stambene i adaptacijske kredite. Smanjenje kamatne stope odnosi se na njezin fiksni dio te nije rezultat redovnog usklađivanja temeljem promjene vrijednosti njezina promjenjivog dijela, primjerice EURIBOR-a ili NRS-a, na kraju referentnog obračunskog razdoblja.

318X114_bankaTako će se korisnicima stambenih kredita uz valutnu klauzulu u eurima kamata prosječno smanjiti 0,9 postotnih bodova (p.b.) pa će im se nove kamate kretati u rasponu od 5,05% do 6,05%. Kod adaptacijskih kredita uz valutnu klauzulu u euru smanjenje će prosječno iznositi 0,3 p.b., s novim kamatnim stopama od 5,95% do 6,70%. Postojećim korisnicima stambenih i adaptacijskih kredita u kunama kamata će se prosječno smanjiti za 1,05 p.b. pa će im se nove kamatne stope kretati od 5,19% do 6,29%. Točan izračun smanjenja kamatnih stopa može se u individualnim slučajevima razlikovati i ovisit će o specifičnim elementima svakog pojedinog kredita, odnosno njegovoj vrsti te procjeni kreditnog rizika korisnika kredita i statusu klijenta.

Erste banka smanjenje kamatnih stopa automatski će provesti i primijeniti od 1. veljače 2016., odnosno na anuitete/rate/obroke/ koji dospijevaju od 1. Ožujka 2015. Samu primjenu niže kamatne stope klijenti mogu realizirati i ranije, uz sklapanje ugovor o kreditu, pri čemu će se nova kamatna stopa primjenjivati od prvog dana u mjesecu potpisivanja aneksa.

Budući da se smanjenje kamatnih stopa odnosi na postojeće stambene i adaptacijske kredite s valutnom klauzulom u euru, njime će također biti obuhvaćeni i konvertirani CHF krediti, nakon potpisivanja aneksa ugovora.