Najava EU natječaja za sufinanciranje projekata u turizmu

Ministarstvo poduzetništva i obrta u sklopu javne rasprave objavilo je nacrt uputa za prijavitelje na natječaj pod nazivom „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“. Nacrt natječaja otkriva nam sve osnovne parametre natječaja, za koje je vrlo vjerojatno da će ostati jednaki pri objavi konačne verzije natječaja: namjena, dostupna sredstva, iznosi i intenziteti potpora, kriteriji za prihvatljivost prijavitelja i projekata.

iStock_000006031781_Large

Natječaj je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem postojećih kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela (što uključuje hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baštinu i difuzni hotel) minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio. Cilj je takvih ulaganja produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP-a u turizmu i turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Sam natječaj dio je Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) zaduženo je za objavu natječaja i dodjelu potpora, dok je za nadzor provedbe sufinanciranih projekata nadležan HAMAG-BICRO. Objava natječaja najavljena je za III. kvartal 2015. i bit će otvoren do iskorištenja sredstva ili do 31. prosinca 2020.

Ukupno dostupna sredstva na natječaju iznose 304.000.000 kuna. Dostupna sredstva po projektu kreću se od minimalnih 1.000.000 kn do maksimalnih 10.000.000 kuna. Intenzitet financiranja prihvatljivih troškova projekta iznosi 35% za srednje poduzetnike, odnosno 45% za male i mikro poduzetnike.

Korisnici koji se mogu prijaviti za sufinanciranje svojih projekata putem ovog natječaja su fizičke i pravne osobe koje su mikro, malo i srednje poduzeće prema definiciji EK, registrirane za obavljanje djelatnosti smještaja, pripreme i usluživanja hrane i pića te putničke agencije i organizatori putovanja.

Prihvatljivi troškovi investicije jesu ulaganja u materijalnu imovinu (priprema zemljišta, gradnja/ rekonstrukcija/ modernizacija hotela, komunalni doprinosi, opremanje hotela, informatičko-komunikacijski sustavi), ulaganja u nematerijalnu imovinu (patenti, autorska prava) te troškovi savjetodavnih usluga (usluge nadzornih inženjera, upravljanja projektom, revizije), troškovi sudjelovanja na sajmovima i troškovi usavršavanja koji su povezani s inicijalnim ulaganjem materijalnu i nematerijalnu imovinu. Bitno je napomenuti kako sve projektne aktivnosti moraju uključivati komponentu gradnje.

Sektori koji su isključeni iz financiranja putem ovog natječaja jesu: sektori za koje postoje ili se očekuju zasebni EU natječaji (ribarstvo i akvakultura, primarna poljoprivreda, prerada hrane, istraživači infrastruktura, inovacijski klasteri, recikliranje, sportske infrastrukture i sl.), sektori čelika, ugljena, brodogradnje, umjetnih vlakana, prijevoza, energije, djelatnosti kockanja i klađenja te djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem.