Nacionalna referenta stopa (NRS)

Predstavlja prosječnu kamatu koji bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za kreditno poslovanje. Formirane su tri vrste NRS-a za razdoblje od tri, od šest i od 12 mjeseci. Hrvatska udruga banaka (HUB) izračunava vrijednosti pojedinog NRS-a te ih objavljuje na internetskoj stranici Hrvatske udruge banaka.